__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Monday, August 20, 2007

ISU 024 - SEBUAH JAWABAN BUAT PEMBELA IKHWANUL MUSLIMEEN DAN DR. MOHD. ASRI ZAINUL ABIDIN

as-Salaamu 'alaikum,

Isu-nya - MENYINGKAPI SEBUAH PERTEMBUNGAN DI ANTARA PARA ULAMA TERHADAP GERAKAN IKHWANUL MUSLIMEEN

(SUATU LONTARAN HUJJAH ILMIYAH DAN JAWABAN BALAS!!!)

Secara Ringkas...

BERIKUT ini adalah merupakan sebuah lontaran jawaban ilmiyah buat para pembela dan pendukung ikhwanul muslimeen, termasuklah buat Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin yang banyak membawa cemuhan ke atas para masyaikh kita yang membawa hujjah ke atas penyimpangan Ikhwanul Muslimeen...


**Download video codec ini, jika video yang anda download tidak berfungsi
(Download)


Berikut ini, kami utarakan kalam Dr. Mohd Asri terlebih dahulu:

Point 1 - Dr. Mohd Asri mengkritik as-Sheikh Dr. Rabee' Bin Umair Hadi al-Madkhali tanpa mengeluarkan hujah - (Download)

Point 2 - Dr. Mohd. Asri Membela Ikhwanul Muslimeen (dan tokoh-tokohnya) dengan membelakangkan kalam para ulama - (Download part I, Download part II)

Dan, berikut adalah jawaban buat DR. Mohd Asri dan para pengikutnya terutama yang berpengkalan di sebuah website bernama al-ahkam:

- Menjawab Salah Faham Terhadap Salaf (Download part I, Download part II)

- Mengluas Kritikan Dr. Mohd. Asri (Rujuk point 2 di atas) - Download part I, Download part II, Download part III, Download part IV

- Nasihat & Kritikan Kepada Mufti Perlis (Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin) - (MP3 Part I, Part II)

- Perkataan Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani - (Download)

- Perkataan Sheikh Rabee' Bin Umair Hadi al-Madkhali - (Download part I, Download part II)

- Sebuah Buku Pembuktian Ilmiyah, IKHWANUL MUSLIMEEN Atau IKHWANUL MUFLISIN Oleh Abu Farouq Rasul Bin Dahri- (Download)

- Konspirasi Syi'ah Terhadap Ahlus Sunnah - (Download)

- Sebuah Kertas Kerja "Membantah Perkataan Dr. Mohd. Asri" - (Download)

- Siapa Sheikh Dr. Rabee' Umair Bin Hadi al-Madkhali (Download)

- Nasihat Dari Sheikh Dr. Rabee' (Download)

- Sebuah Kertas Kerja "Menjawab Tuduhan & Pembohongan Dr. Mohd. Asri - (Download)

- Bantahan Sheikh al-Udaini Kepada Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Buku Asal Berjudul Raf’al Litsam ‘An Mukhalafah al-Qaradhawi li Syari’atil Islam - (Download)

- Fatwa Para Ulama Terhadap Sayyid Qutbh - (Download)

- Pembongkaran Jenayah Aqidah & Seruan Ke Arah Bida'ah Di Dalam Kitab Madha Ya'ni (Apa Ertinya Saya Menganut Islam), yang mana kitab ini banyak digunakan oleh para group2 usrah di kampus2 tertentu di Malaysia. (Download)

- Lain-lain audio files yang berkaitan boleh di-download di link ini, http://an-nawawi.4shared.com/, http://an-nawawi2.4shared.com/, http://an-nawawi3.4shared.com/.

Saturday, August 11, 2007

Hal 023 - KONSPIRASI SYI’AH TERHADAP AHLI SUNNAH

KONSPIRASI SYI’AH TERHADAP AHLI SUNNAH

Mengapa Para Ulama Mengkafirkan Syi’ah?

Pengertian Syi’ah menurut etimologis bermaksud pengikut, pendukung atau penyokong. Menurut terminologi pula ialah sesiapa yang mengangkat keimamam, kepimpinan atau kekhalifahan Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu dan Ahli Bait.

Pengertian Tasyayyu’ (التشيع) menurut etimologis ialah berittiba’ (patuh dan mentaati) secara agama dan mengangkat (berwala’) kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan.

Fahaman Syi’ah dan Tasyayyu’ bukan dari Islam. Ada pun perbezaan pokok antara Ahli Sunnah dengan Syi’ah tidak terletak pada tata cara ibadahnya yang bersetatus furu’, melainkan pada perkara usul atau akidah yang berupa asas.

Ahli Sunnah terlebih dahulu memperjuangkan dan mementingkan akidah di samping ibadah (fiqhiyah), akhlak, politik dan ekonomi, bukan semata-mata politik ummah sebagimana yang diperjuangkan oleh Syi’ah. Oleh kerana itu, untuk selama-lamanya Sunni dan Syi’ah tidak dapat disatukan.

Sebenarnya Syi’ah adalah cetusan dari (ciptaan) musuh Allah iaitu Yahudi. Syi’ah merupakan perancangan (konspirasi) Yahudi yang telah dijayakan oleh seorang lelaki Yahudi bernama Abdullah bin Saba’ dengan cara mengkultuskan Ali bin Abi Talib.

Siapa Abdullah Bin Saba’?

Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi dari San’a, Yaman. Datang ke Madinah dimasa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radiallahu ‘anhu dengan berpura-pura sebagai seorang Islam. Dialah juga perancang terhadap pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan.

Ramai para penulis dan para ulama Syi’ah mengakui adanya seorang lelaki utusan Yahudi ini (Abdullah bin Saba’). Antara para ulama Syi’ah yang membenarkan wujudnya Abdullah bin Saba’ ialah: Sa’ad bin Abdullah al-Qummi (Usul Mazahib as-Syi’ah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. 1/74), An-Naubakhti (At-Thusi. Al-Fihris hlm. 75), Abdullah an-Nasyi’ al-Akbar (Masail Imamah. W 293), Abdullah al-Mamaqani (Tanqih al-Maqal W. 1351) Muhammad Husin al-Zain (Lihat: Asy-Syi’ah fit Tarikh. Hlm. 213) dan ramai lagi.

Fitnah Yang Dicetuskan Oleh Abdullah Bin Saba’

Abdullah bin Saba’ adalah seorang munafiq Yahudi. Beliau melahirkan keIslamannya dan menyembunyikan kekafirannya kerana bertujuan untuk mencetuskan berbagai-bagai makr (penipuan), talbis (perangkap), tadlis (pembohongan) dan fitnah demi untuk menghancurkan Islam dari dalam akidah dan syariatnya. Antara fitnah-fitnah dan di’ayah keji yang telah ditabur oleh Abdullah bin Saba’ ialah:

1 - Mendi’ayahkan bahawa Ali bin Abi Talib telah menerima wasiat sebagai Khalifah Rasulullah (Lihat: Firaq Asy-Syi’ah. Hlm. 44. An-Naubakhti).

2 - Mendakwakan bahawa: Ali bin Abi Talib pencipta segala makhluk dan pemberi rezeki. (Lihat: Tahzib at-Tarikh ad-Dimsyaki. Juz 7. hlm. 430)

3 - Mencipta pembohongan bahawa: Ali bin Abi Talib tidak mati, dia tetap hidup di awang-awangan. Petir adalah pekikan Ali ketika marah dan kilat adalah cemeti Ali. (Al-Faraq Baina al-Firaq. Hlm. 234. Al-Baghdadi)

4 - Menuduh bahawa: Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan adalah orang-orang zalim (kafir) kerana merampas hak khalifah Ali setelah wafatnya Rasulullah. Semua umat yang membai’at khalifah di ketika itu adalah kafir. (Firaq Asy-Syi’ah. Hlm. 44. An-Naubakhti)

5 - Para roh suci atau Roh al-Qudus berinkarnasi ke dalam diri para Imam Syi’ah. (Lihat: Al-Bad’u Wat-Tarikh. 5/129)

Sikap Syi’ah Terhadap Nabi, Khalifah Dan Ahli Sunnah

Syi’ah telah mengkafirkan para sahabat terutamanya Abu Bakr, Umar, Uthman, para Salaf as-Soleh dikurun mufadhlah, tidak seorang sahabatpun yang selamat dari caci maki Syi’ah, malah mereka telah mengkafirkan semua Ahli Sunnah wal-Jamaah. Ini dapat dibuktikan melalui kitab-kitab dan pengakuan para Imam mereka:

1 - Maula Ali bin Husin berkata: Saya pernah bertaya kapada Ali bin Husin berkenaan Abu Bakr dan Umar, maka dia berkata: Keduanya kafir dan sesiapa mencintai keduanya adalah kafir. (Bihar al-Anwar. 2/216)

2 - Para sahabat selain Ali tidak sempurna, tidak menghafal hukum-hukum Islam. Mereka tidak bersahabat dengan Nabi kecuali untuk kepentingan dunia, bukan untuk agama dan menyibarkan agama. (Lihat: Aqidah Asy-Syi’ah Was-Sahabah. Maulah)

3 - Berkata Majlisi: Tidak mensolatkan mayat musuh kita, bukan kerana dia Jabariyah, Ahli Sunnah, Muktazilah, Khawarij atau tidak mengakui kekhalifahan Syaidina Ali. Jika terpaksa mensolatkan maka solatlah dengan bertaqiyah agar dapat melaknatnya di takbir yang ke empat. (Lihat: Mir’atul Uqul 4/72-73)

4 - Menurut Khomeini: Iman seorang Syi’ah tidak sempurna, kecuali setelah berbeza (menentang) Ahli Sunnah. (Lihat: Al-Hukumat Al-Islamiyah. Hlm. 83. Khomeini) Menurutnya lagi: Apabila seorang Ahli sunnah bersemangat mengamalkan ibadah, maka dia telah bersemangat mengamalkan kebatilan. (Lihat: Al-Hukumat Al-Islamiyah. Hlm. 83. Khomeini)

5 - Umar bin Al-Khattab radiallahu ‘anhu adalah syaitan menurut Syi’ah. (Lihat: Al-Anwar Al-Nu’maniyah. 1/80)

6 - Tarikh 9hb Rabiulawal iaitu hari terbunuhnya Umar bin Al-Khattab telah dijadikan sebagai Hari Raya bagi kaum Syi’ah. (Lihat: Al-Anwar Al-Nu’maniyah. 1/80)

7 - Mengahwini (menikahi) perempuan Yahudi lebih utama daripada menikahi perempuan Ahli Sunnah. (Lihat: Al-Mahasin Al-Nafsaniyah. Hlm. 154. Husin Usfur)

8 - Seorang Syi’ah diharamkan dari menikahi seorang wanita Ahli sunnah, begitu juga diharamkan wanita Syi’ah menikahi lelaki Ahli Sunnah. (Lihat: Al-Mahasin Al-Nafsaniyah. Hlm. 154. Husin Usfur)

9 - Seluruh Ahli Sunnah adalah najis, lebih buruk dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. (Lihat: Al-Anwar Al-Nu’maniyah. 1/108)

10 - Bermakmumkan Ahli Sunnah adalah tidak sah. (Lihat: Al-Khomeini Wat-Taqiyah)

12 - Nikmatulah al-Jazairi berkata: Kita tidak boleh bersatu dengan Ahli Sunnah dengan satu Tuhan, satu Nabi dan satu Imam. (Lihat: Al-Anwar an-Nu’maniyah. 1/278)

13 - Menurut Khomeini: Dan sesungguhnya yang terpenting dari mazhab kami, sesungguhnya para aimmah kami mempunyai kedudukan (maqam atau darjat) yang tidak diperolehi (tidak boleh dicapai) oleh malaikat yang paling hampir dengan Allah (Jibril) atau para nabi yang telah diutus. (Lihat: Al-Hukumat Al-Islamiyah. Hlm. 52. Khomeini)

14 - Di dalam Al-Kafi disebutkan hadis yang bertujuan menghina dan mengkafirkan Amirul Mukminin iaitu: Saya bertanya kepada Abu Ja’far berkenaan asy-Syaikhan (Abu Bakr dan Umar), beliau berkata: Mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat (kepada Ali bin Abi Talib). Mereka memperolehi laknat dari Allah Subhanahu wa-Ta’ala, para malaikat dan manusia keseluruhanhya. Na’uzu billahi min zalik. (Lihat: Syarah Al-Kafi. Hlm. 20. (XX1/321-322). Kulaini)

15 - Setelah wafatnya Nabi semua para sahabat Nabi telah murtad, kecuali tiga orang sahaja iaitu al-Miqdad bin al-Aswad, Salman al-Farisi dan Abu Dzar al-Ghifari. (Lihat: Rawdatul Kafi. Al-Kulaini)

16 - Diriwayatkan dari Fudail bin Yasar dari Abu Ja’far bahawa ia berkata: Sesungguhnya ketika Rasulullah wafat, orang-orang kembali menjadi Jahiliyah kecuali empat orang iaitu Ali bin Abi Talib, Al-Miqdad, Salman dan Abu Dzar. (Lihat: Tafsir al-Ayyasyi 1/199. Al-Burhan 1/319 dan As-Safi 1/305)

17 - Nikmatullah al-Jazairi berkata: Dinukil dari riwayat khusus bahawa syaitan akan dibelenggu dengan tujuh puluh belenggu dari besi Jahanam. Lalu diheret ke Masyar, kemudian kelihatan seoarang lelaki yang diazab oleh malaikat, lehernya dibelenggu dengan seratus dua puluh belenggu dari Jahanam. Syaitan menghampirinya dan berkata: Apakah yang dilakukan orang celaka ini (Umar) sehingga azabnya melebihi azabku? Sedangkan aku telah menyesatkan manusia dan membawa kepada kebinasaan? Umar berkata: Aku tidak melakukan kesalahan, kecuali aku merampas kekhilafahan Ali. (Lihat: Al-Anwar An-Nu’maniyah 1/81-82)

18 - Nikmatullah al-Jazairi berkata tentang Abu Bakr: Dahulu Abu Bakr bersama Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tetapi masih menggantung berhala di lehernya yang disembunyikan dengan pakaiannya. Ketika sujud tujuannya sujud kepada berhala tersebut. Dia melakukannya sehinggsa Rasulullah wafat. Lalu mereka menampakkan apa yang dahulu mereka sembunyikan dalam hati. (Lihat: Al-Anwar An-Nu’maniyah, 2/111)

Menghina Para Sahabat Adalah Kafir

Diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman at-Tustari ia berkata: Aku mendengar Abu Zur’ah berkata: Jika Engkau melihat seseorang mencela salah seorang sahabat Nabi, maka ketahuilah bahawa ia adalah zindiq. Kerana dalam pandangan kami Rasululullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam adalah haq dan al-Quran adalah juga haq, sedangkan yang menukil al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kepada kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Sebenarnya mereka (yang mencela para sahabat) bertujuan memburuk-burukkan saksi-saksi kita untuk menghapuskan al-Quran dan as-Sunnah. Sebenarnya merekalah yang lebih patut diburukkan dan mereka itu adalah zindiq. (H/R Al-Khattab al-Baghdadi dalam Al-Kifayah. Hlm. 48. Riwayat yang sahih)

Kerjasama Ikhwanul Muslimin Dan Syi’ah

Hasan al-Banna dan semua tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin berusaha untuk mendekatkan Sunni dengan Syi’ah, malah bekerjasama untuk menyatukan antara Sunni dan Syi’ah. Contohnya, Umar At-Tilmisani (Mursyid ketiga setelah Hasan al-Banna) berkata: Fadilat Syeikh Muhammad al-Qummi salah seorang ulama besar dan tokoh ulama besar Syi’ah merangkap pemimpin Syi’ah telah diundang ke markas umum Ikhwanul Muslimin. Ia berada dalam waktu yang agak panjang di situ. Sebagaimana juga sudah dimaklumi bahawa Imam Hasan al-Banna telah membuat pertemuan dengan tokoh utama Syi’ah Ayatullah al-Kasysyani dimusim Haji tahun 1948M hingga membentuk kesatuan fahaman antara Syi’ah dengan Ikhwanul Muslimin. (Lihat: Limaza Ughtila Hasan Al-Banna. Hlm. 32. Lihat: Nukilan dari Ikhwanul Muslimin Fi-Mizan)

Tilmisani berkata lagi: Seingat saya, pada tahun empat puluhan Sayyid Qummi tokoh yang bermazhab Syi’ah berkunjung sebagai tetamu ke Markas Umum Ikhwanul Muslimin. Ketika itu Imam al-Banna sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyatukan golongan-golongan yang berpecah (antaranya Syi’ah) (Lihat: Zikriyat Laa Muzakkirat. Hlm. 249. Tilmisani).

Tilmisani menulis di dalam bukunya: Sedarlah! Sesungguhnya Ahli Sunnah dan Syi’ah semuanya adalah kaum Muslimin yang disatukan oleh kalimah Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, inilah asas akidah, ternyata Ahli Sunnah dan Syi’ah dalam akidah adalah sama dan semuanya dalam keimanan. Adapun perselisihan antara keduanya, maka itu terjadi pada perkara-perkara yang boleh dilakukan tolak-ansur antara keduanya. (Lihat: Zikriyat Laa Muzakkirat. Hlm. 250. Tilmisani)

Bantahan Saya: Tidak mungkin akidah Ahli Sunnah mempunyai asas yang sama dengan Syi’ah, kerana akidah Syi’ah antaranya ialah memaksumkan para Imam-Imam mereka dan melarang solat di belakang Ahli Sunnah.

Bantahan saya: Bagaimana Syi’ah dianggap sebagai sama dengan kaum muslimin, sedangkan Syi’ah melaknat para sahabat terutamanya Khalifah Abu Bakr, Umar dan Uthman.

Tilmisani berkata: Pendekatan antara Syi’ah dan Sunnah merupakan kewajipan para fuqaha’ masa kini. Beliau berkata lagi: Maka merupakan kewajipan para fuqaha’ untuk menubuhkan pemikiran taqrib (pendekatan Syi’ah dan Sunnah) guna membina masa depan kaum muslimin yang gemilang”. (Lihat: Majalah Dakwah Al-Misriyah. Keluaran 105 Julai 1985)

Bantahan saya: Bagaimana boleh melakukan pendekatan, sedangkan Syi’ah mengharamkan lelaki Sunnah (Sunni) bernikah dengan wanita Syi’ah dan begitulah sebaliknya.

Dr. Izzuddin Ibrahim berkata: Aku ikut terlibat dalam usaha kumpulan ini (pendekatan antara Sunnah dan Syi’ah) atas berkat Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna yang berpendapat bahawa kaum muslimin sama ada Sunni atau Syi’ah adalah umat yang satu. Kitab sucinya satu, rasulnya satu, menetapkan halal dan haram juga satu, sistem siasahnya satu, sistem ekonominya satu, sistem sosialnya satu, daulahnya satu begitu juga dalam rangka membersihkan alam dari kezaliman, ketidakadilan, kepalsuan yang dilakukan oleh dua kuasa besar. Maka Sunni dan Syi’ah semestinya bersatu dalam menghadapinya. (Lihat: Mauqif Ulama Muslimin Minasy-Syi’ah Was Tsaurah Al-Islamiyah. Hlm. 35)

Bantahan saya: Ini hanyalah suatu di’ayah, kerana Syi’ah tidak mengakui kitab-kitab hadis Ahli Sunnah seperti Sahih al-Bukhari, Muslim, Turmizi dan lain-lainnya. Mereka hanya mengiktiraf kitab al-Kafi oleh Kulaini, malah menolak al-Quran Ahli Sunnah kerana mereka mendakwa hanya berpegang dengan Mushaf Fatimah.

Muhammad al-Ghazali menyatakan pendiriannya: Aku termasuk anggota penyatuan/pendekatan antara berbagai mazhab. Aku diberi tugas menyenambungkan jamaah di Markas Ikhwan di Kairo. Aku berusaha merapatkan hubungan dengan Syeikh Muhammad Taqiy al-Qummi (tokoh Syi’ah) sebagaimana dengan Syeikh Jawwad (tokoh Syi’ah). Dan aku juga merapatkan hubungan dengan ramai ulama dan tokoh-tokoh Syi’ah. (Lihat: Mauqif Ulama Muslimin Minasy-Syi’ah Was Tsaurah Al-Islamiyah. Hlm. 22)

Komentar saya: Ini hanyalah kerja yang sia-sia dan ternyata usaha Muhammad al-Ghazali tidak mencapai matlamatnya sehinggalah beliau meninggal dunia.

Zainab al-Ghazali berkata: Menurutku Syi’ah Ja’fariyah dan Zaidiyah juga termasuk mazhab-mazhab Islam seperti empat mazhab yang ada dalam kalangan Ahli Sunnah. Para cendiakawan dan para tokoh dari kalangan Sunnah dan Syi’ah hendaklah mencari titik pertemuan dan saling memahami serta bekerjasama dalam mengeratkan hubungan antara mazhab yang empat dengan mazhab-mazhab Syi’ah. (Lihat: Muaqif Ulama Muslimin Wa-Tsaurah Islamiyah. Hlm. 33)

Bantahan Saya: Ini adalah satu kedangkalan, bukankah Syi’ah Ja’fariyah dan Zaidiyah menolak mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaah dan mendirikan mazhabnya sendiri, mempunyai prinsip tersendiri dan menentang akidah Ahli Sunnah.

Para Da’i Dan Gerakan Syi’ah Menentang Ahli Sunnah

Sedarlah, Syi’ah telah mengirim dan mengeluarkan ramai para pendakwah mereka untuk mentadlis, makr, talbis dan menyelewengkan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Dan ramai kalangan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang diperalatkan oleh Syi’ah. Antara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan orang-orang yang mempertahankan Ikhwanul Muslimin yang diperalat oleh konspirasi Syi’ah ialah Subhi Saleh, Dr. Abdul Karim Zaidan, Muhammad al-Ghazali, Muhammad Abu Zahrah, Dr. Mustafa as-Syeikh, Syeikh Hasan Ayyub, Hasan at-Turabi, Fathiyakan, Zainab al-Ghazali, At-Tilmisani, Yusuf al-Azham dan ramai lagi.

Berpunca dari sokongan dan usaha bersungguh untuk mentaqrib (pendekatan/penyatuan) antara Syi’ah dan Sunnah oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, maka Daarut Taqrib berjaya memperolehi fatwa dari Syeikhul al-Azhar Muhammad Syaltut untuk memberi ruang kepada Syi’ah Rafidhah dalam bidang fiqh, usul fiqh, tarikh, mustalah hadis dan perawi-perawinya di Universiti Al-Azhar. (Lihat: Al-Jamaah al-Islamiyah Fi Dhawi al-Kitab wa;Sunnah Bi Fahmi Salaf al-Ummah. Salim Ied al Hilali. (dalam perbincangan Mut’ah))

Nawab Safawi telah menyampaikan pidatonya di hadapan sekumpulan pemuda-pemuda Syi’ah dan Sunnah yang ramai dan menjelaskan: Barangsiapa ingin menjadi penganut Syi’ah Ja’fariyah yang tulin, maka hendaklah bergabung ke dalam barisan Ikhwanul Muslimin. (Lihat: Mauqif Ulama Muslimin. Hlm. 15)

Tandas Penyatuan Pemikiran

Ikhwanul Muslimin akhirnya terkenal sebagai tandas atau tong sampah untuk mengumpulkan para ahli fikir yang diulamakan oleh kumpulan atau pengikutnya. Tidak kira aliran tersebut Syi’ah, sufiyah, Nasara atau kaum-kaum kuffar yang lain. Contohnya: Ikhwanul Muslimin memasukkan orang-orang Nasara dalam lajnah mereka. Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Uweisi mengakui hakikat ini dan beliau menjelaskan: Sebagai bukti tidak ta’subnya Ikhwanul Muslimin mereka melibatkan orang-orang Nasara dalam keanggotaan lajnah politik di bawah pemerhatian Ikhwanul Muslimin yang ditubuhkan pada l948M. Antara mereka ialah Wuheib Dus dan Akhnukh Louis Akhnukh. (Lihat: Tasawwur Ikhwanul Muslimin Lil Qadiyah Palestin. Hlm. 23)

Hasan al-Banna berkata:
وان تقتبس من كل فكرة قديما او حديثة
“Dan mengumpulkan (menyatukan) segala jenis pemikiran baik yang terdahulu atau yang terkini” (Lihat: Muzakarat ad-Dawah Wa Daiyah. Hlm. 353)

Berkata Umar Tilmisani:
وبلغ من حرصه على توحيد كلمة المسلمين انه كان يرمي الى مؤتمر يجمع الفرق الاسلامية
“Dan telah disampaikan (kepada saya) tentang keinginan beliau (Hasan al-Banna) untuk menyatukan Kalimah Muslimin. (keinginan beliau) disampaikan di Muktamar Menyatukan Firqah-Firqah Islam”. (Lihat: Al-Mulham Al-Mauhub Hasan Al-Banna. Hlm. 78. Tilmisani)

Al-Asymawy berkata: Hasan al-Banna telah menyatukan jalan (pemikiran) Said Jamaluddin al-Afghani dan jalan (pemikiran) Muhammad Abduh. (Lihat: Majalah Ad-Dakwah. No 21. Rabiul Awal 1398H. Hlm. 23)

Antara ciri atau pengikut Ikhwanul Muslimin, sama ada di Malaysia atau di mana sahaja ialah mereka berjuang untuk menghidupkan pemikiran para tokoh-tokohnya. Sehingga Said Hawa menegaskan:
ونعتقد انه لا جماعة كاملة للمسلمين الا بفكر الاستاذ البنا والا بنظرياته
“Dan kami telah beriktikad (penuh berkeyakinan) bahawasanya tidak ada jamaah yang sempurna bagi kaum muslimin, kecuali dengan fikrah (pemikiran) Al-Ustaz Al-Banna. Dan tidak sempurna kecuali dengan pandangan-pandangannya”. (Lihat: Jaulah Fi Fiqhiyiin Al-Akbar As-Saghir. Hlm 79. Said Hawa)

Markas Daarut Taqrib Dan Ikhwanul Muslimin

Daarut Taqrib telah mengeluar dana dengan mewah dalam mengendalikan segala urusannya, tetapi tidak diketahui dari mana sumbernya sedangkan anggotanya tidak pernah dikenakan yuran. Membelanjakan untuk rumah mewah di Zamaalik Kairo yang dipenuhi dengan perabut yang mewah, peralatan pejabat, dana menerbitkan majalah Risalah Islam yang besar, menggaji para pengurus, pengelola dan penulis-penulisnya. Dari manakah semua dana itu dan siapakah yang membiayainya? (Lihat: Majalah al-Azhar 24/285-286)

Jawapannya ialah dari beberapa penulis Syi’ah yang mengaku bahawa Daarut Taqrib didirikan dengan dana dari tokoh-tokoh Syi’ah. Sesiapapun tidak mempunyai hak untuk melakukan tugas tanpa persetujuan dari tokoh-tokoh Syi’ah. (Lihat: Al Khomeini. Hlm. 27. Ahmad Mughniyah)

Ini bermakna Daarut Taqrib adalah markas konspirasi Syi’ah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah untuk menghancurkan manhaj mereka dan memesongkan akidah mereka serta untuk menghilangkan wala’ dan bara’ di kalangan mereka.

Fatwa Ibn Bazz Tentang Ikhwanul Muslimin

Apabila Ibn Bazz rahimahullah ditanya:

Setelah Syeikh maklumi berkenaan hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tentang perpecahan umat, maka saya bertanya, apakah Jamaah Tabligh dengan kesyirikan dan bid’ahnya dan juga Jamaah Ikhwanul Muslimin dengan kehizbiyahannya termasuk ke dalam firqah yang sesat?

Jawapan Syeikh Ibn Bazz:

Termasuk ke dalam tujuh puluh dua, kerana barangsiapa berselisih dengan akidah Ahli Sunnah, maka akan masuk ke dalam tujuh puluh dua tersebut yang disebut oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sebagai “umatku” yang bermaksud golongan yang masih menjadi umat baginda sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

Beliau (Ibn Bazz) ditanya lagi:

Apakah keduanya (Jamaah tabligh dan Ikhwanul Muslimin) termasuk ke dalam tujuh puluh dua golongan tersebut?

Jawapan Ibn Bazz:

Ya! Termasuk dalam keumuman tujuh puluh dua golongan tersebut. Termasuk juga Murjiah dan Khawarij. (Lihat: Majalah As-Salafiyah. Hlm. 47. No. 7 tahun 1422)

Wednesday, August 1, 2007

ISU 022 - ELEMENT KESYI’AHAN DALAM LAGU - FAR-EAST – ASYURA

ELEMENT KESYI’AHAN DALAM LAGU - FAR-EAST – ASYURA

Lembut tuturmu
Tegas membela agama
Gagah berani tiada tandingnya

Mulia akhlakmu
Didikan rumah kenabian
Penyinar segala kegelapan

Ibundamu penghulu wanita di syurga
Jelmaan bidadari di dunia
Menyintainya adalah suatu ‘Ibadah
Puteri kesayangan Rasulullah

Al-Husaini kepahitan mu kurasai
Terkorban kau menentang kemungkaran
Rebah tersungkur masih di dalam senyuman
Tabah hati menempuh cabaran

Ya Allah sampaikan salamku kepadanya
Pemergian tiada pengganti

Pemuda syurga gelaran-mu di dunia
Kau pepohon penyinta ketakwaan
Zuhud sifatmu Redha setiap ketetapan
Pedoman, engkaulah tauladan

Al-Husaini kepahitan mu kurasai
Terkorban kau menentang kemungkaran
Rebah tersungkur masih di dalam senyuman
Tabah hati menempuh cabaran

Ya Allah sampaikan salamku kepadanya
Pemergian tiada pengganti

Hancur tubuhmu bercerai di Karbala
Darah suci merah mengalir
Tenang nafasmu menyahut panggilan syuhada
Inringan wangian pengasih

Ya Allah...

Berikut Adalah Beberapa Element Syirik (Kesyi’ahan) Yang Berjaya Dikesan Di Dalam Lirik Lagu Di Atas:

“Penyinar segala kegelapan”

Benarkah al-Husaini adalah penyinar segala kegelapan? Di mana peranan al-qur’an dan as-sunnah sebagai rahmat dan petunjuk (huda) yang dasar dan haq? Meletakkan perkataan “segala” di dalam lirik tersebut adalah suatu kesilapan yang mungkar yang mana menunjukkan sikap yang ghuluw (taksub dan melampau).

“Jelmaan bidadari di dunia”

Juga di manakah dalilnya yang menyatakan bahawa Fatimah adalah jelmaan bidadari di dunia?

Bukankah statement seperti ini adalah merupakah suatu bentuk pernyataan yang diada-adakan di dalam Islam, sekaligus melakukan tokok tambah yang menampakkan sikap ghuluw dan berlebih-lebihan lalu mencemarkan kandungan asal Islam yang tulen itu sendiri.

“Menyintainya adalah suatu ‘Ibadah”


Menyintai ahlul bait (keturunan Nabi s.a.w., termasuk Isteri-isteri-nya) adalah sahih menurut Hadis Riwayat Muslim. Dan tidak hanya terhad atau khusus kepada Fatimah. Dan maksud Ahlul bait Rasulullah s.a.w. bukanlah hanya ditujukan kepada fatimah, Ali, Hussein dan Hasan. (Rujuk Buku – Jawapan Ahlus Sunnah Kepada Syi’ah ar-Rafidhah Dalam Persoalan Khalifah, Hafiz Firdaus Abdullah, Buku 1, Terbitan Jahabersa)

“Terkorban kau menentang kemungkaran
Rebah tersungkur masih di dalam senyuman
Tabah hati menempuh cabaran”

“Hancur tubuhmu bercerai di Karbala
Darah suci merah mengalir
Tenang nafasmu menyahut panggilan syuhada
Inringan wangian pengasih”


Ini adalah satu contoh kesalahan dalam pengambilan fakta sejarah tentang kematian Saidina Hussein. (sila rujuk lampiran artikel yang dibawakan di bawah)

“Ya Allah sampaikan salamku kepadanya (Hussein)”

Satu bentuk doa atau salam yang direka cipta dan bid’ah! Kemudian dinyanyikan pula? Ajaran siapakah ini?

* Andai sebelum ini saya mengkritik lagu Far-East yang bertajuk Menanti Di Barzakh, kali ini saya membawakan kritikan kepada lagu Asyura pula. Sebenarnya bukan dua lagu ini sahaja yang mengandungi banyak kebatilan. Malah di dalam beberapa lagu-lagu mereka (Far-East) yang lain juga turut tidak terkecuali dari memiliki pengaruh syi’ah. Di mana memiliki unsur-unsur ghuluw (taksub keterlampauan) yang mana lari dari kewajarannya terhadap Fatimah, Ali, Hussein, dan Fatimah. Sebagai contoh, lagu bertajuk Zahra.

Lampiran Keratan Artikel:
Artikel 1:
Husain menerima surat daripada Kufah
Setelah Yazid dibai`ah menjadi khalifah umat Islam, Husain menerima beberapa surat daripada penduduk Iraq, khasnya dari bandar Kufah. Surat-surat tersebut menjemput Husain ke Kufah, kononnya orang-orang di sana ingin membai`ah beliau sebagai khalifah. Sebahagian riwayat menambah bahawa setelah dibai`ah, mereka akan bersama Husain untuk memerangi dan menjatuhkan pemerintahan Yazid.

Walaubagaimanapun tokoh-tokoh yang utama pada saat itu daripada kalangan sahabat dan selainnya seperti Muhammad bin Hanafiyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abu Sa`id al-Khudri dan termasuklah Yazid, semuanya menasihati Husain agar tidak mengendahkan jemputan tersebut. Syaikh Muhib al-Din al-Khatib rahimahullah menerangkan hal ini:

"Adapun orang yang merasa kasihan terhadap pemergian Husain adalah semua pencintanya, kerabatnya, para penasihatnya dan orang-orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Islam. Mereka semua mencegah Husain untuk pergi dan mengingatkan beliau tentang akibatnya (yang buruk)." [catitan notakaki kepada al-`Awashim min al-Qawashim, ms. 237]

Sebab utama mereka menghalang pemergian Husain adalah kerana yang menulis surat-surat tersebut ialah orang-orang Syi`ah dan para pemberontak yang sebelum itu terlibat dalam pembunuhan Usman ibn Affan radhiallahu 'anh. Mereka adalah orang-orang yang suka menimbulkan fitnah dan jemputan mereka kepada Husain hanya bertujuan menimbulkan fitnah yang baru ke atas ahli keluarga Rasulullah secara khusus dan umat Islam secara umum.

Penerangan Syaikh Muhib al-Din al-Khatib sekali lagi menjadi rujukan: "Orang yang pertama menulis surat kepada Husain ialah para guru Syi`ah sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah, (di antara penulis tersebut ialah) Lut bin Yahya, Salman bin Sordi, Musyab bin Najbah, Rafaah bin Syadad, Hubaib bin Mudhahir dan mereka mengirim surat mereka bersama Abdullah bin Saba', al-Hamadani dan Abdullah bin Wa'il." [catitan notakaki kepada al-`Awashim min al-Qawashim, ms. 236]

Namun Husain enggan mendengar nasihat tersebut. Beliau mengumpulkan ahli keluarganya dan memulakan perjalanannya ke Kufah. Sebahagian orang yang ada mengejar Husain sehingga ke pertengahan jalan ke Kufah untuk menasihati beliau, tetapi beliau tetap tidak mahu mengubah pendiriannya. Para ahli sejarah tidak dapat memastikan kenapa Husain tetap berpegang kepada pendiriannya untuk ke Kufah sekalipun semua isyarat-isyarat pada ketika itu mengarahkan beliau agar tetap di Madinah. Pemergiannya itulah yang akhirnya menyebabkan beliau dan sebahagian ahli keluarganya terbunuh.

Setelah mengkaji semua data-data sejarah dan penjelasan para penelitinya, seorang ahli sejarah: Syaikh Darwazah menerangkan hakikat ini dengan penuh rendah diri: "Kami bersaksi kepada Allah bahawa kami tidak menulis apa yang kami tulis (tentang pemergian Husain) kerana mengikuti hawa nafsu dan benci kepada Husain dan keluarganya. Kami sungguh menaruh perhatian yang sangat tinggi dan rasa cinta kepada mereka termasuk silsilah dan keturunan (mereka kepada) keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang mulia. Akan tetapi kami sebagaimana ahli sejarah yang lain tidak mampu mengungkap selain itu, ……di sini aku utamakan dua pendapat, iaitu pendapat imam yang agung – Ibn Taimiyyah dan ahli sejarah yang sekali gus seorang peneliti – Syaikh Muhammad al-Khudhari.

(Berkata Ibn Taimiyyah): "Sesungguhnya pemergian Husain tidak menambah kebaikan baik untuk agama mahupun dunia. Adalah pemergiannya dan terbunuhnya termasuk kerosakan dan ini tidak akan terjadi jika beliau tetap di negerinya (Madinah). Tujuan beliau yang ingin mendapatkan kebaikan dan mencegah kejahatan (tidak membuahkan hasil) kecuali menambahkan kejahatan. Ini kerana pemergiannya itulah yang menyebabkan beliau terbunuh, malah mengurangi kebaikan itu sendiri. Terbunuhnya Husain mengharuskan sebab bagi lahirnya beberapa fitnah yang baru."

(Berkata Syaikh al-Khudhari): "Kesimpulannya bahawa Husain dalam pemergiannya adalah satu kesalahan besar yang menyebabkan umat berada dalam bencana perpecahan dan perbezaan serta runtuhnya tiang yang berlanjutan sehingga sekarang." [catitan notakaki kepada al-‘Awashim min al-Qawashim, ms. 243-244]

Adakah Yazid bertanggungjawab di sebalik pembunuhan Husain?
Apabila Yazid menerima khabar bahawa Husain dan ahli keluarganya tetap memulakan perjalanan ke Kufah, beliau menyuruh gabenornya di Basrah, Ubaidullah bin Ziyad, untuk ke Kufah dan memerhatikan gerakan Husain dan kebangkitan orang-orang Kufah. Yazid memberi arahan khusus kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk hanya memerhatikan Husain dan tidak bertindak melainkan jika Husain yang bertindak terlebih dahulu. Akan suasana yang tegang antara orang-orang Kufah yang ingin menimbulkan fitnah, pergerakan Husain ke Kufah dan sikap Ubaidullah bin Ziyad yang gelojoh, Husain dan sebahagian ahli keluarganya akhirnya terbunuh di sebuah tempat yang bernama Karbala.

Sejarah versi Syi`ah pantas menuduh Yazid sebagai pembunuh Husain. Mereka mendakwa Yazid telah memberi arahan khusus kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk terus memerangi dan membunuh Husain. Malah kononnya Yazid memberi arahan lanjut agar kepala Husain dipenggal dan dibawa ke istananya di Syam sebagai bukti pembunuhan. Setelah itu kononnya kepala Husain dihantar ke Mesir.

Semua ini adalah tidak benar. Syaikh Darwazah menerangkan: "Sebagaimana disebutkan sebelum ini bahawa di sana tidak ada sesuatu (bukti) yang menunjukkan peristiwa pembunuhan Husain memiliki hubungkait dengan Yazid. Yazid tidak memerintah untuk memerangi Husain, apalagi membunuhnya. Segala perintah adalah sekadar untuk mewaspadainya (Husain) dan tidak menyerang kecuali jika Husain menyerang (terlebih dahulu)." [catitan notakaki kepada al-‘Awashim min al-Qawashim, ms. 242]

Adapun kisah kepala Husain dibawa kepada Yazid di Syam, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah menerangkan kisah yang sebenar: "Adapun Husain radhiallahu 'anh, maka beliau terbunuh di Karbala berhampiran (sungai) Furat. Jasadnya dikebumikan di tempat terbunuhnya dan kepalanya dibawa ke hadapan Ubadullah bin Ziyad di Kufah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya dan daripada para imam yang lain.

Adapun kisah dibawanya (kepala Husain) ke Syam kepada Yazid, maka sesungguhnya yang sedemikian diriwayatkan secara terputus (sanadnya) dan tidaklah ia sabit barang sedikit jua. Bahkan dalam riwayat-riwayat tersebut kelihatan sesuatu yang menunjukkan kedustaan yang direka-cipta, kerana di dalamnya disebut bahawa Yazid kononnya telah menusuk gigi taring (Husain) dengan besi dan bahawa sebahagian sahabat yang hadir (pada saat itu) seperti Anas bin Malik dan Abi Barzah telah mengingkari yang sedemikian.

Ini adalah satu kerancauan. Sesungguhnya yang menusuk dengan besi adalah Ubaidullah bin Ziyad. Demikian yang tercatit di dalam kitab-kitab sahih dan musnad. Mereka meletakkan nama Ubaidullah bin Ziyad di tempat Yazid. Tanpa diragui, sesungguhnya Ubaidullah telah memerintah agar Husain dibunuh dan dibawa kepala Husain kepada kedua-dua tangan (Ubaidullah). Kemudian sesudah itu (Ubaidullah) bin Ziyad dibunuh disebabkan apa yang dia lakukan.

Malah yang lebih jelas (tentang kedustaan kisah kepala Husain dibawa kepada Yazid) ialah para sahabat yang disebut-sebutkan hadir bersama seperti Anas bin Malik dan Abi Barzah, mereka sebenarnya tidak berada di Syam melainkan berada di Iraq pada ketika itu. Sesungguhnya kejahilan para pendusta tersebut dalam mencipta kisah ini dengan sendirinya membongkar kedustaan mereka.

Adapun kisah dibawa (kepala Husain) ke Mesir, maka ia adalah batil menurut kesepakatan orang ramai. Para ilmuan seluruhnya juga bersepakat bahawa apa yang disebut-sebut sebagai lokasi kepala Husain di Kaherah, Mesir (dikenali sebagai Masyhad al-Husain) adalah sebenarnya batil, di dalamnya tidak terdapat kepala Husain mahupun apa-apa jua daripada bahagian kepala Husain.

Pendapat yang kuat di kalangan ahli ilmu berkenaan lokasi kepala Husain bin Ali radhiallahu 'anhuma ialah seperti apa yang disebut oleh al-Zubair bin Bakr dalam kitabnya Ansab Quraisy di mana al-Zubair bin Bakr adalah daripada orang yang paling berpengetahuan lagi dipercayai dalam masalah ini. Beliau menyebut bahawasanya kepala (Husain) dibawa ke Madinah al-Nubuwwah dan dikebumikan di sana dan inilah pendapat yang munasabah. Sebabnya, di sana (Madinah) letaknya kubur saudaranya Hasan, pakcik ayahnya – al-Abbas, anak Ali dan lain-lain daripada ahli keluarganya." [Majmu al-Fatawa, (Dar al-Wafa', Kaherah, 2001), jld 4, ms. 507-509]

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahawa Yazid tidak memerintahkan pembunuhan Husain dan tidak pula meminta agar kepala Husain dibawa kepalanya di Syam. Bahkan tercatit di dalam kitab-kitab sejarah bahawa beliau menjadi amat sedih apabila mendengar Husain telah dibunuh oleh Ubaidullah bin Yazid. Beliau juga diriwayatkan telah memberi perlindungan kepada ahli keluarga Husain yang terselamat sehinggalah mereka kembali ke Madinah.

Siapakah pembunuh sebenar Husain?

Jawapan kepada persoalan ini boleh dirujuk kepada hadis berikut yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah (256H) di dalam Shahihnya – hadis no: 5994 dimana Abdul Rahman bin Abi Na'm menerangkan: "Aku melihat (Abdullah) Ibn Umar ditanya oleh seorang lelaki berkenaan hukum darah lalat. Ibn Umar bertanya: "Kamu berasal dari mana?" Lelaki itu menjawab: "Aku daripada orang-orang Iraq." Lalu Ibn Umar berkata: "Lihatlah orang ini, dia bertanya kepada aku berkenaan darah lalat padahal mereka (orang-orang Iraq) membunuh cucu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Mereka berdua (Hasan dan Husain) adalah penyejuk hatiku di dunia".

Terdapat beberapa sebab kenapa seorang sahabat yang alim yang hidup sezaman dengan Husain bin Ali berkata sedemikian.

Pertama: Orang yang menjemput Husain dari Madinah ke Kufah adalah orang-orang Iraq.

Kedua: Orang-orang Iraq kononnya ingin membai`ah Husain dan memulakan gerakan bagi menjatuhkan pemerintahan Yazid. Ini menyebabkan Yazid terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga bagi memerhati tindakan Husain yang seterusnya. Seandainya Husain bergerak ke satu tempat tanpa tujuan politik, pasti Yazid tidak perlu memerhati beliau.

Ketiga: Orang-orang Iraq berura-ura untuk memulakan gerakan menjatuhkan gabenor pemerintahan Yazid di Kufah dan bandar-bandar di sekitarnya. Hal ini menyebabkan Ubaidullah bin Ziyad secara gelojoh mengambil tindakan ketenteraan.

Keempat: Orang-orang Iraq yang pada asalnya ingin membai`ah Husain dan menjadikan beliau khalifah terus melarikan diri apabila melihat kemaraan tentera Ubaidullah bin Ziyad. Maka secara tiba-tiba tinggallah Husain serta ahli keluarganya terperangkap di hadapan tentera Ubaidullah bin Ziyad yang besar jumlahnya.

Justeru sekalipun yang membunuh Husain ialah tentera dibawah arahan Ubaidullah bin Ziyad, faktor sebenar yang menyebabkan Husain terbunuh ialah orang-orang Iraq itu sendiri.

Timbul soalan seterusnya, kenapakah orang-orang Iraq yang pada asalnya ingin membai’ah Husain dan menjadikan beliau khalifah terus melarikan diri tanpa membela Husain? Jawapannya adalah mudah, mereka pada asalnya tidak memiliki apa-apa keinginan untuk menjadikan Husain sebagai khalifah. Tujuan mereka hanyalah untuk menimbulkan fitnah yang baru, yakni dengan melagakan Husain dengan pemerintahan Yazid. Perkara lain yang menarik untuk diperhatikan adalah, penduduk Iraq (syam) pada ketika itu kebanyakan mereka adalah orang-orang Syi’ah.