__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Friday, February 27, 2009

086 - Fatwa: Bolehkah Membid’ahkan Orang?

Fatwa: Bolehkah Membid’ahkan Orang?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Soalan:

Telah tersebar pemikiran baru iaitu tidak membid’ahkan seseorang yang menampakkan bid’ahnya sehingga ditegakan hujah kepadanya dan tidak dibid’ahkan sehingga dia merasa puas dengan bid’ahnya tanpa merujuk kepada para ulama. Bagaimanakah manhaj salaf dalam permasalahan yang penting ini?

Jawaban (Syaikh Dr. Soleh):

Bid’ah adalah sesuatu yang dibuat-buat (perkara yang diada-adakan) di dalam agama sama ada berbentuk penambahan, pengurangan atau perubahan tanpa bersandarkan kepada dalil dari al-Qur’an atau as-Sunnah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Sesiapa yang membuat (mengadakan) perkara baru dalam agama yang bukan dari kami, maka amalannya tertolak.”[1]

Dan juga sabda beliau, “Berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama kerana perkara yang baru dalam agama adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat dan semua kesesatan di neraka.”[2]

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikit dari kamu yang mengambil pelajaran (daripadanya).” (Surah al-A’raf, 7: 3)

Bid’ah adalah membuat (mengada-adakan) perkara yang baru dalam agama dan bid’ah tidak ditimbang (diukur) dengan akal fikiran dan hawa nafsu mereka. Padahal urusan din (agama) ini tidak dikembalikan kepada mereka tetapi dikembalikan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul sehingga sunnah bukanlah sesuatu yang diketahui oleh manusia dan bid’ah adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui, sunnah bukanlah sesuatu yang diredhai oleh Zaid atau fulan kerana Allah tidak menyerahkan kita kepada akal kita sendiri atau fikiran manusia (berkaitan dengan persoalan din/agama) bahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mencukupkan kita dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, oleh kerana itu sunnah adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, berupa perkara-perkara agama. Manakala bid’ah adalah segala sesuatu yang bukan merupakan ajaran Rasul sama ada ucapan atau pun perbuatan dalam agama. Dan tidak seorang pun berhak untuk menghukumi sesuatu sama ada perkara tersebut bid’ah atau pun sunnah sehingga dia mengembalikannya kepada kitab dan sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Adapun seseorang yang melakukan perbuatan yang menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah disebabkan kerana kebodohannya, atau dia menyangka bahawa perkara itu adalah benar serta tidak ada orang yang menjelaskan keadaan/perkara tersebut kepadanya, maka dia mendapat udzur kerana kebodohannya, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah seorang pelaku bid’ah dan kita anggap bahwa amalannya tersebut adalah bid’ah.

Saya nasihatkan kepada para pemuda yang menempuh manhaj ini dari menghukumi segala perkara menurut hawa nafsu mereka supaya mereka bertaqwa kepada Allah dan tidak berbicara berkaitan agama melainkan dengan ilmu serta tidak boleh bagi orang yang bodoh dalam ilmu agama untuk berbicara tentang halal, haram, sunnah, bid’ah, sesat, dan petunjuk tanpa ilmu. Kerana perkara tersebut adalah sebahagian dari syirik.

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman (maksudnya):

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (juga mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (juga mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (Surah al-A’raf, 7: 33)

Dalam ayat ini Allah menjadikan perbuatan berbicara tentang-Nya tanpa ilmu bersama dengan syirik sehingga menunjukkan bahayanya perkara tersebut di dalam agama dan tidaklah sama di antara berdusta atas nama Allah dengan berdusta atas nama yang selainnya dan tidaklah sama di antara dusta atas nama Rasul dengan berdusta atas nama manusia selain beliau. Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku (menggunakan namanya – pen.) maka siaplah tempat duduknya di neraka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (110), Muslim (3))

Footnote:

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2550) dan Muslim (1718).
[2] Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/97), an-Nasa’i dalam al-Mujtaba (1577).

Disalin/disunting dari:

Syaikh Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Ajwibah al-Mufidah ‘an As ‘ilatil Manahij al-Jadidah, Susunan: Syaikh Jamal bin Furaihan al-Haritsi (Judul Terjemahan: Jawab Tuntas Masalah Manhaj, Pustaka al-Haura’), Soalan no. 58, m/s. 163-165.

Tuesday, February 24, 2009

085 - Fatwa: Siksa Untuk Pelaku Bid’ah Dan Maksiat

Fatwa: Siksa Untuk Pelaku Bid’ah Dan Maksiat

http://bahaya-syirik.blospot.com/

Soalan:

Mana yang lebih keras siksanya, pelaku maksiat atau ahli bid’ah?

Jawaban:

Ahli bid’ah lebih keras siksanya, kerana perbuatan bid’ah lebih besar dari sekadar maksiat. Bid’ah lebih disenangi oleh syaitan daripada maksiat kerana pelaku maksiat mudah untuk bertaubat.[1] Ada pun ahli bid’ah maka jarang sekali yang bertaubat kerana dia menyangka berada di atas kebenaran berbeza dengan pelaku maksiat, dia mengetahui bahawa dia seorang yang bermaksiat. Ada pun ahli bid’ah, maka dia meyakini sebagai seorang yang taat dan sedang melakukan ketaatan. Maka dari itu, perbuatan bid’ah (wal ‘iadzubillah) lebih buruk dari maksiat. Dengan sebab itulah, ulama salaf sering memberi peringatan (supaya menjauhi) dari bermajlis bersama ahli bid’ah, kerana mereka akan mempengaruhi orang yang duduk bersamanya, sementara bahaya mereka sangatlah besar.

Tidak diragukan bahawa bid’ah itu lebih buruk dari maksiat dan bahaya yang ditimbulkan oleh ahli bid’ah kepada manusia lebih besar daripada bahaya seorang pelaku maksiat sehingga ulama salaf mengatakan: “Sederhana dalam (melakukan) sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam (berbuat) bid’ah”.

Footnote:

[1] Sufyan at-Tsauri rahimahullah berkata: “Bid’ah lebih disenangi oleh Iblis daripada maksiat kerana pelaku maksiat akan bertaubat darinya, sedangkan pelaku bid’ah tidak akan bertaubat darinya”. (Musnad Ibnul Ja’ad, 1885. Majmu’ al-Fatawa, 11/472) Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid’ah”.

[2] al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: “Janganlah kamu duduk bersama pelaku bid’ah kerana ia akan menjadikan hati kamu sakit.”. (al-I’tisham, 1/172)

Asy-Syatibi rahimahullah berkata (1/158): “Sesusungguhnya golongan yang selamat (dan mereka itu ahlus sunnah), diperintahkan untuk memusuhi ahl bid’ah, mengusir mereka, dan menghukum orang yang berusaha mendekati mereka dengan hukuman mati atau yang kurang dari itu. Sunguh para ulama telah memberi peringatan agr tidak bersahabat serta bermajlis bersama mereka”.

Saya katakan: Semoga Allah ‘Azza wa Jalla merahmati para ulama salaf. Mereka tidaklah meninggalkan satu pelaku bid’ah pun kecuali mereka menumpaskannya dan memberi peringatan kepada ummat akan bahayanya.

[3] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang bahaya ahli bid’ah: “Seandainya Allah ‘Azza wa Jalla tidak menjadikan adanya orang-orang yang mencegah bahaya mereka (iaitu ahli bid’ah) ma ini akan rosak dan kerosakannya akan lebih besar dari berkuasanya musuh yang memerangi. Kerana, musuh jika ia berkuasa tidak akan merosakkan hati dan agama melainkan hanya mengikut saja. Ada pun ahli bid’ah, mereka akan merosak hati sejak pertama kalinya”. (Majmu’ al-Fatawa, 28/232)

[4] Ini merupakan perkataan Ibnu Mas’oud radhiyallahu ‘anhu.

Rujukan:

Fatwa: Syaikh Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Ajwibah al-Mufidah ‘an As ‘ilatil Manahij al-Jadidah, Susunan: Syaikh Jamal bin Furaihan al-Haritsi (Judul Terjemahan: Jawab Tuntas Masalah Manhaj, Pustaka al-Haura’), Soalan no. 5, m/s. 38.

Sunday, February 22, 2009

084 - Benarkah Syaikh al-Albani Membenarkan Menyertai Sistem Demokrasi?

Benarkah Syaikh al-Albani Membenarkan Menyertai Sistem Demokrasi?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

(setelah terdapat banyak pihak yang memanipulasi sebahagian fatwa Syaikh al-Albani rahimahullah berkenaan hukum menyertai pilihanraya dengan memotong sebahagian dan mengambil sebahagian, maka di sini kami tampil menjelaskannya dengan tulisan Syaikh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy)

Di dalam kitab Madarikun Nazhar fi as-Siyasah, jil. 2, m/s. 48-50, footnote no. 32 (Edisi terjemahan oleh Pustaka Imam Bukhari). Kitab ini diberi kata pengantar oleh Syaikh al-Albani sendiri dan Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr. Syaikh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy menjelaskan di dalam kitabnya ini:

“Syaikh al-Albani berpendapat bahawa haram hukumnya menyertai parlimen serta pilihanraya berdasarkan dua hujjah yang asas sebagaimana berikut:

1 – Perbuatan tersebut termasuk bid’ah! Disebabkan wasilah dakwah seperti ini sepatutnya adalah tauqifiyah (hanya boleh ditetapkan berdasarkan wahyu). Untuk penjelasan lebih lengkap, dipersilakan merujuk/membaca kitab “al-Hujjaj al-Qawiyyah ‘ala anna wasa ‘ilud Dakwah Tauqifiyah” karya Syaikh Abdussalam bin Barjas. Perkara tersebut tidaklah bertentangan dengan penjelasan beliau bahawa dasar-dasarnya ditetapkan dengan kaedah umum maslahat mursalah. Syaikh al-Albani sering membawakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Iqtidha’ Shiratul Mustaqim, hal. 278: “Semua perkara yang mengandungi faktor pendorong untuk melakukannya di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, sekalipun perkara tersebut dianggap maslahat, namun tidak dilakukan, dapatlah diketahui bahawa perkara tersebut sebenarnya bukan maslahat... kita semua tahu bahawa perkara ini adalah kesesatan walau pun kita belum mengetahui adanya larangan khusus atau kita telah mengetahui bahawa perkara tersebut membawa mafsadat!”

Saya telah menukil pernyataan Syaikh al-Albani bahawa membentuk parti-parti bertujuan untuk turut serta di dalam kancah politik adalah bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Sewaktu di Makkah beliau diminta untuk turut serta dalam pemerintahan Quraisy namun beliau menolaknya. Ini adalah kerana beliau mendasari perjuangan beliau dengan pembinaan aqidah dan akhlak, sebagaimana perkara ini diketahui di dalam sejarah. Masalah ini berkaitan dengan adanya dorongan untuk melakukannya namun tidak dilakukan. Dalam masalah ini, ada juga larangan. Pernyataan Syaikh setelah itu memperingatkan kita terhadap hal tersebut. Berkaitan dengan kerosakan yang terjadi, beliau telah memberi catatan penting sebagai jawabannya, wallahu waliyyut taufiq.

2 – Perbuatan tersebut termasuk menyerupai orang kafir (tasyabbuh bil kuffar). Tidak ada yang menyangkal bahawa sistem pilihanraya ini berasal dari mereka!

Kedua perkara di atas merupakan bukti bahawa Syaikh al-Albani tidak mengharamkannya (pilihanraya dan demokrasi) kerana sebab masa atau keadaan-keadaan yang tertentu yang mungkin saja terhapus dengan maslahat dengan maslahat pada masa atau keadaan tertentu pula. Sekali-kali tidak! Bahkan beliau mengharamkan praktikal pilihanraya itu sendiri! Jangan sekali-kali terkecoh dengan syarat-syarat yang beliau berikan bagi mereka yang mahu turut serta ke dalam pilihanraya bagi kaum muslimin, termasuk di dalamnya kaum wanita, kerana beliau menyatakan seperti itu ketika para aktivis parti tersebut tetap berdegil/berkeras dan tidak memiliki keinginan lain melainkan menyertai parlimen. Berhubung (dengan keadaan mereka) yang tetap bertahan di dalam parlimen (walau pun ahli ilmu telah mengeluarkan fatwa), maka menurut beliau, kaum muslimin yang lain tidak memiliki pilihan melainkan memilih parti yang paling dekat dengan nilai-nilai Islam. Untuk menghindari kerosakan yang lebih besar dengan memilih kerosakan yang lebih kecil. Akan tetapi Syaikh al-Albani melarang bergabung bersama mereka di dalam parti politik dan sistem....

(Berikut) Satu pernyataan beliau kepada parti Front Islamic Socity (FIS) dan selainnya yang telah berulang kali dirakam adalah:

“Jika kalian tetap bersikap keras dan tetap berkeinginan menjadi tumbal (pelindung), maka bagi kaum muslimin yang lain hendaklah memilih parti-parti yang lebih Islami. Bukan kerana mereka akan membawa kebaikan, namun untuk menekan kejahatan mereka.”

Itulah pendapat Syaikh, hendaklah difahami dengan sebaik mungkin!

Sengaja saya cantumkan penukilan berikut ini supaya para pembaca tidak salah faham:

Dalam sebuah kaset (rakaman) Silsilah Huda wan Nuur, no: 1/352, seorang bertanya kepada Syaikh al-Albani:

“Penanya (P): Wahai Syaikh, kami dengar engkau membolehkan menyertai parlimen dengan beberapa syarat.

Syaikh al-Albani (S.A): Tidak, saya tidak membolehkannya! Kalau pun syarat itu dipenuhi, ianya hanyalah besifat teori belaka dan tidak mungkin diwujudkan. Adakah anda ingat syarat-syarat tersebut?

P: Syarat pertama, ia perlu dapat menjaga keselamatan dirinya.

S.A: Mungkinkah itu berlaku?

P: Saya belum mencubanya.

S.A: InsyaAllah engkau tidak akan mencubanya! Syarat-syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi. Telah banyak kita saksikan orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang lurus, kelihatan dari penampilannya, cara berkapaikannya yang memiliki nilai-nilai Islam... memelihara janggut... namun ketika menjadi anggota parlimen penampilan mereka langsung berubah! Tentu sahaja mereka mengemukakan alasan dan mencari-cari cara untuk membenarkannya... katanya, untuk tujuan menyesuaikan diri...

Banyak kita lihat orang-orang yang menjadi anggota parlimen dengan mengenakan pakaian tradisional arab yang memiliki nilai-nilai Islam. Selang beberapa hari kemudian mereka mengubah pakaian dan penampilan mereka. Adakah ini merupakan bukti kebaikan atau pun sebenarnya kerosakan?

P: Syaikh, yang dimaksudkan adalah saudara-saudara kita di al-Jazair, tentang usaha mereka dan perbuatan mereka mengikut serta di dalam kancah politik.

S.A: Zaman sekarang ini saya tidak menganjurkan kaum muslimin di negeri Islam mana pun terlibat terlibat di dalam kegiatan politik...”

Dalam Silsilah itu juga, no. 352, side A, Syaikh berkata:

“Menurut saya, tidak perlu ditegakkan jihad, bahkan saya memperingatkan supaya tidak menegakkannya sekarang ini. Kerana sarana-sarana fizikal mahu pun bukan fizikal, yang zahir mahu pun batin, tidak mendukung kaum muslimin untuk menegakkan jihad di bumi mana pun..”

Beliau berkata: “Kami melarang kaum muslimin dari ikatan-ikatan hizbiyah dengan meng-atas-namakan Islam! Sekelompok orang mendirikan parti Islam ini, yang lain juga turut menubuhkan parti Islam yang itu pula... Itulah salah satu bentuk hizbiyah! Padahal semuanya berjuang untuk Islam dan untuk kebaikan Islam. Hanya Allah yang tahu apa sebenarnya yang terselindung di sebalik hati-hati mereka! Oleh sebab itu, menurut kami, setiap negara Islam jangan memberi peluang munculnya fenomena seperti ini, walau pun dengan mengunakan nama Islam. Namun, ia adalah sebenarnya kebiasaan kaum kafir. Itulah sebabnya Allah berfirman:

“... dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Surah ar-Ruum, 30: 31-32)

(Artikel ini adalah bertujuan menjawab sebahagian manipulasi fatwa yang dilakukan oleh web al-ahkam dan para pendukungnya)

083 - Berkasih Sayang Dan Bersabahat Dengan Yahudi?

Berkasih Sayang Dan Bersabahat Dengan Yahudi?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Ketauhilah Wahai Pengekor (Pentaksub) Hasan al-Banna, bahawa Hasan al-Banna pernah menyatakan:


"Dan saya menegaskan bahawa perselisihan kita dengan Yahudi bukanlah perselisihan agama, kerana al-Qur’an menjelaskan adanya hubungan kasih dan persahabatan dengan mereka. Syari’at Islam itu adalah syari’at kemanusiaan, sebelum dia sebagai kebangsaan (nasionalis). Dan al-Qur’an pula telah memuji (kaum Yahudi) dan telah menjadikan adanya bentuk kesamaan antara kita dengan mereka." (al-Ikhwan al-Muslimun Ahdatsun Shana’at at-Tarikh, 1/409. Hasan al-Banna Mawaqifu fid Dakwah wat Tarbiyah, m/s. 488, karya ‘Abbas as-Sisiy. Lihat juga: Kitab al-Mauridul ‘Adzbuz Zallal, m/s. 163-164, karya Ahmad Yahya an-Najmi)

Pernyataan yang senada juga telah diucapkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi:

“… Kami tidak memerangi Yahudi kerana alas an aqidah, namun kami memerangi Yahudi kerana alas an tanah…” (Dimuatkan di dalam Harian ar-Rayah, no. 4696, 24/8/1415H (25/1/1995M). Rujuk juga: Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wada’iy rahimahullah, kitab Raad ‘alal Qardhawi, m/s. 17, Cet: Daarul Atsar, Shona’a-Yaman.)

Sungguh mengecewakan dan mendukacitakan kita, apabila seorang tokoh yang dianggap besar yang selalu dibangga-banggakan, dan selalu disebut-disebut namanya dengan gelaran asy-Syahid oleh para pengikut-pengikutnya, bahkan kerap juga digelar dengan gelaran al-Mujaddid (tokoh pembaharu Islam), atau seorang Alim Rabbani, sanggup menyatakan pernyataan seperti demikian, yang sungguh mengerikan dan sangat-sangat bertentangan dengan hati nurani setiap muslim, lebih dari itu telah jelas-jelas menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur’an telah lama menyatakan,

“Dan orang-orang Yahudi dan Nashara tidak akan redha kepada mu sehingga kamu mengikuti agama mereka.” (Surah al-Baqarah, 2: 120)

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (Surah al-Ma’idah, 5: 82)

Rujukan:

Dipetik dari sebuah buku berjudul “Mereka Adalah Teroris”, m/s. 216, terbitan Pustaka Qaulan Sadida oleh Ustaz Luqman Muhammad Ba’aduh, yang ditulis sebagai bantahan terhadap buku “Aku Melawan Teroris” oleh Imam Samudra.