__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Wednesday, June 17, 2009

097 - Fatwa Ulama’ Sunnah tentang Demonstrasi

Fatwa Ulama’ Sunnah tentang Demonstrasi

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menetapkan bahawa seseorang tidak boleh memberontak kepada pemerintah, membangkang, derhaka, menyebarkan ‘aibnya, sama ada melalui majalah, mimbar, rapat umum, atau selainnya, kerana perkara tersebut hanya akan menimbulkan kerosakan, menyebabkan masyarakat tidak lagi segan, hormat, dan cinta kepada pimpinannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,


مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Sesiapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar dengannya, kerana sesiapa yang meninggalkan jama’ah walau sejengkal, lalu dia mati, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyyah”. (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Sahih-nya (13/5), Muslim dalam Sahih-nya (3/1477), Ahmad dalam al-Musnad (1/275), dan lainnya)

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh derhaka kepada pemerintah, walaupun dalam perkara yang dianggap “remeh”, kerana yang remeh kadangkala menjadi besar, parah, dan gawat. Dari hadis ini, para ulama kita mengharamkan demonstrasi, kerana demonstrasi merupakan salah satu bentuk kederhakaan, dan pembangkangan kepada pemerintah yang dilarang keras oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kerana banyaknya yang menyangka demonstrasi adalah perkara yang dibenarkan atau harus, maka dengan ini kami sampaikan fatwa-fatwa para ulama’ kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang menjelaskan keharaman demonstrasi:

Fatwa Samahatusy Syaikh al-Imam ‘Abdul ‘Aziz Ibn Baz rahimahullah Ta’ala,

Beliau (rahimahullah) berkata, “Cara yang baik (tepat) merupakan sarana terbesar diterimanya kebenaran. Sedang cara yang keliru dan kasar merupakan sarana yang paling berbahaya ditolaknya dan tidak diterimanya kebenaran, atau hanya akan mengobarkan kekacauan, kezaliman, permusuhan, dan saling menyerang. Dikategorikan dalam permasalahan ini apa yang dikerjakan oleh sebahagian orang berupa demonstrasi yang menyebabkan keburukan yang banyak bagi para da’i. Maka berkonvoi (berarak) di jalan-jalan dan melaungkan teriakan bukanlah merupakan jalan untuk memperbaiki dan dakwah. Jadi, cara yang benar adalah dengan menziarahi (pemerintah), mengutuskan surat dengan cara yang lembut dan hikmah. Nasihatilah para pemimpin, pemerintah, dan ketua bahagian dengan kaedah seperti ini. Bukan dengan cara kekerasan dan demonstrasi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun, baginda tidaklah pernah menggunakan demonstrasi dan berarak, serta tidak mengancam orang lain untuk menghancurkan harta-bendanya, dan membunuh mereka. Tidak ragu lagi, cara ini akan membahayakan dakwah dan para da’i, ia akan menghalangi tersebarnya dakwah, membuat para pemimpin akan memusuhinya dan melawannya dengan segala yang mungkin yang boleh dilakukannya. Mereka (para pelaku demo) menginginkan kebaikan dengan cara seperti tersebut, akan tetapi malah terjadi yang sebaliknya. Maka hendaknya seorang da’i ilallah menempuh jalannya para rasul dan pengikutnya, sekalipun memakan waktu yang panjang. Itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang membahayakan dan mempersempit (ruang gerak) dakwah, atau langsung menyekatnya. Walaa haula walaa quwwata illa billah”. (Lihat Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, edisi ke-38, (hal.310))

Beliau (rahimahullah) pernah ditanya, “Adakah demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda dan wanita melawan pemerintah boleh dianggap termasuk cabang dakwah? Adakah orang yang meninggal di dalamnya dianggap mati syahid?”

Maka beliau (rahimahullah) memberikan jawaban: “Saya tidak memandang demonstrasi yang dilakukan para kaum hawa dan juga oleh kaum Adam sebagai suatu bentuk jalan penyelesaian. Akan tetapi itu merupakan sebab timbulnya fitnah (baca: musibah), keburukan, menjadi sebab dizaliminya sebahagian orang, dan melampaui batas ke atas sebahagian orang tanpa haq. Akan tetapi, cara-cara yang syar’i (menasihati pemerintah) adalah dengan cara berutus surat, menasihatinya, dan mendakwahinya menuju kepada suatu kebaikan dengan cara damai. Demikianlah yang ditempuh para ulama’. Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam dan para pengikut mereka dalam kebaikan. Cara mereka menasihati dengan mengirim surat dan berbicara langsung dengan orang yang bersalah, pemerintah, dan penguasa. Dengan cara menghubunginya, menasihatinya, dan menyuratinya, tanpa menyebarkan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar dan tempat-tempat lainnya (dengan berteriak): “Pemerintah Fulan melakukan begini dan begini, lalu hasilnya begini dan begini!!”, Wallahul Musta’an”. (Semak Kaset: Muqtathofaat min Aqwaal Al-Ulama’)

Demonstrasi bukanlah uslub (cara) berdakwah yang benar. Bukan seperti yang dinyatakan oleh seorang da’i hizbi (yang bersifat kepuakan), Safar al-Hawaly. Dia berkata seperti di dalam kasetnya yang berjudul “Syarah al-Aqidah ath-Thohawiyyah” (no. 185), ”Sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum wanita merupakan salah satu di antara uslub (cara) berdakwah dan membuahkan hasil”.

Senada dengan ini, A’idh al-Qarni berkata, “Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh telah keluar di al-Jaza’ir dalam satu hari 700000 wanita muslimah yang berhijab menuntut ditegakkannya syari’at Allah”.

Ada pun Salman bin Fahd al-‘Audah, maka tidak jauh beza dengan kedua temannya tadi. Dia berkata sebagaiman di dalam kaset “Lin Nisaa’ Faqoth”, ”Sungguh kita telah mendengar di beberapa negara lain suatu berita yang menggembirakan adanya kembali (kesedaran) yang jujur (khususnya di kalangan pemudi) kepada Allah. Setiap orang dengar adanya demonstrasi lantang di al-Jaza’ir. Sedangkan pemimpinnya adalah sekelompok wanita. Jumlah mereka lebih dari ratusan ribu orang”.

Syaikh ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jaza’iry hafizhahullah berkata ketika mengkritik kekeliruan tiga orang di atas, “Demi Allah, sesungguhnya perbuatan mereka ini benar-benar aneh! Tidaklah pernah dibayangkan sekiranya Jazirah Arab (setelah adanya dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) akan melahirkan orang-orang seperti mereka!? Apakah setelah kehidupan yang dihiasi dengan menjaga kehormatan yang dijaga oleh kaum muslimin Jazirah, akan datang Safar, Salman, dan al-Qarni ke hadapan para wanita untuk mengeluarkan mereka dari rumah kemuliaan mereka dengan memperbanyak jumlah dan kekuatan dengan para wanita!? Safar menjelaskan pengaruh yang dalam ketika keluarnya para wanita tersebut untuk berdemonstrasi, manakala al-Qarni menguatkannya dengan sumpah!! Sedang Salman membangkitkan semangat mereka agar tetap bersabar menghadapi kereta-kereta kebal. Sungguh, alangkah aneh agama!”. (Lihat: Madarik an-Nazhor (hal. 419-420), cet. Dar Sabiil al-Mu’minin)

Apa yang dinyatakan oleh tiga orang ini jelas salah, kerana menasihati pemerintah adalah dengan secara rahsia dan tersembunyi seperti menziarahinya, menyuratinya, menelefonnya, atau menghubunginya melalui temannya, atau seumpamanya, kerana dengan cara inilah merupakan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُمَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُ

“Sesiapa yang ingin menasihati seseorang penguasa, maka janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaklah dia mengambil (memegang) tangannya, dan berduan dengannya. Jika ia terima, maka itulah (yang diharap). Jika tidak, maka dia telah melaksanakan keawajiban bagi dirinya”. (Hadis Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah (1096). Syaikh al-Albany rahimahullah berkata di dalam Zhilal al-Jannah (hal.514), “Sanadnya sahih”)

Fauzy bin Abdillah al-Atsary hafizhahullah berkata, “Hadis ini menunjukkan bahawa nasihat kepada pemerintah dengan cara rahsia, bukan dengan cara terang-terangan, dan bukan pula memceritakan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar, rapat umum, masjid-masjid, surat khabar, majalah dan selainnya sebagai suatu nasihat”. (Lihat: al-Ward al-Maqthuf (hal.66))

Fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin rahimahullah,

Beliau rahimahullah Ta’ala ditanya: “Adakah perlakuan demonstrasi boleh dianggap sebagai sarana dakwah yang disyari’atkan?” Beliau menjawab, “Alhamdu lillahi Rabbil alamin wa Shallallahu ala Muhammad wa ala ‘alihi wa Shahbihi wa Sallam wa man tabi’ahum bi ihsan ilaa yaumiddin. Amma ba’du: Sesungguhnya demonstrasi merupakan perkara baru, tidaklah dikenal di zaman Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian di dalamnya terdapat kekacauan dan huru-hara yang menjadikannya perkara terlarang, di mana di dalamnya terjadi pemecahan kaca-kaca, pintu-pintu, dan selainnya. Juga terjadi padanya ikhtilath (campur-baur) di antara lelaki dan wanita, orang tua dan anak muda, dan sejenisnya di antara kerosakan dan kemungkaran. Ada pun masalah tekanan ke atas pemerintah. Jika pemerintahnya muslim, maka cukuplah bagi mereka sebagai penasihat adalah Kitabullah Ta’ala, dan Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa Sallam. Ini adalah sesuatu yang terbaik dipraktikkan kepada seorang muslim. Jika pemerintahnya kafir, maka jelas mereka tidak akan memperhatikan para peserta demonstrasi. Pemerintah tersebut akan “bermanis muka” di depan mereka, sementara itu hanyalah merupakan keburukan yang tersembunyi di batin mereka. Kerananya, kami memandang bahawa demonstrasi merupakan perkara mungkar!! Ada pun alasan mereka: “Demonstrasi ini dilakukan dengan”. Memang terkadang aman di awalnya atau pertama kalinya, lalu kemudian berubah menjadi merosak. Saya nasihatkan kepada para pemuda supaya mereka mahu mengikuti jalannya Salaf. Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuji para sahabat Muhajirin dan Anshor, serta juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan”. (Lihat al-Jawab al-Abhar(hal.75) karya Fu’ad Siroj)

Fatwa Fadhilah asy-Syaikh al-Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah

Fadhilah asy-Syaikh al-‘Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah berkata, “Menjadi seorang da’i, hendaklah orang yang memerintahkan (mengajak kepada) kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran, mengharapkan pahala dan ganjaran (di sisi Allah), menanggung segala sesuatu yang ia perdengarkan (sampaikan) atau terkadang ia dicemoh di dalam dakwahnya. Ada pun seorang da’i yang menempuh cara kekerasan, atau dia (wal’iyadzu billah) menempuh cara dengan menyakiti manusia, mengganggu orang (masyarakat), atau menempuh (menggunakan) cara perselisihan dan pertengkaran, dan memecah-belah kesatuan. Ini merupakan perkara-perkara syaitan. Ia adalah prinsip dakwah Khawarij. Inilah prinsip dakwah Khawarij!! Iaitu mereka yang mengingkari kemungkaran dengan senjata, mengingkari sesuatu perkara yang mereka anggap tidak boleh dan menyelisihi keyakinan mereka dengan cara peperangan, menumpahkan darah, mengkafirkan orang, dan beberapa perkara lain. Maka bezakanlah di antara dakwah para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan Salafush Sholeh dengan dakwah para Khawarij dan orang yang menempuh manhaj (jalan hidup) mereka, dan menjalani jalan mereka. Dakwahnya para sahabat dengan cara hikmah, nasihat, menjelaskan kebenaran, dengan penuh kesabaran, dengan berhias kesabaran, dan dengan tujuan mencari pahala dan ganjaran. Sedangkan dakwah Khawarij dengan cara membunuh manusia, menumpahkan darah mereka, mengkafirkan mereka, memecah-belah kesatuan, dan merobek-robek barisan kaum muslimin. Ini adalah perbuatan-perbuatan keji dan bid’ah. Sewajarnya orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara seperti ini dijauhkan (dipulaukan) dan dijauhi, diburuk-sangkai. Mereka itu telah memecah-belah kesatuan kaum muslimin. Padahal penyatuan (perpaduan) itu adalah merupakan rahmat, manakala perpecahan merupakan sengsara dan adzab (wal’iyaadzu billah). Sekiranya suatu penduduk negara di atas kebaikan, bersatu di atas satu kata, niscaya mereka akan memiliki karisma dan kewibawaan. Akan tetapi penduduk negara kita sekarang telah menjadi berkelompok-kelompok (berpecah-belah) dan terkotak-kotak (huru-hara). Mereka telah sobek (kacau-bilau), berselisih, musuh dari kalangan mereka masuk ke tengah-tengah mereka, dari sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lainnya. Ini merupakan cara bid’ah, dan keji. Merupakan jalan seperti yang telah berlalu keterangannya, datang dari orang-orang yang mahu memecah-belah kesatuan, dan orang-orang yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat, peserta bai’at ar-Ridhwan. Mereka telah membunuh beliau, sedangkan mereka menginginkan “kebaikan”!! Sedangkan mereka itu adalah pemimpin kerosakan, pemimpin bid’ah, dan pemimpin perpecahan. Mereka itulah yang memecah-belah persatuan kaum muslimin, dan melemahkan barisan kaum muslimin. Demikian juga sehingga orang-orang yang berpendapat bolehnya, mengadaptasi, dan menganggapnya baik. Maka orang seperti ini buruk aqidahnya, dan wajib dijauhi. Aku tahu (wa’iyaadzu billah) bahawa ada seorang yang disiapkan untuk membahayakan ummatnya dan teman-teman majlisnya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nasihat yang haq, hendaklah seseorang muslim menjadi seseorang yang bekerja, membangun, mengajak kepada kebaikan, dan mencari kebaikan sebenar-benarnya. Dia harus mengucapkan kebenaran, berdakwah dengan cara yang benar dan lembut, berbaik sangka terhadap saudaranya, serta mengetahui bahawa kesempurnaan merupakan sesuatu yang sukar diraih, bahawasanya yang ma’sum adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dan sekiranya para pemerintah tersebut hilang/pergi, maka tidak akan datang orang yang lebih baik dibandingkan mereka. Sekiranya semua orang yang ada hilang/pergi, sama saja di antara mereka ada pemerintah, pihak yang bertanggung-jawab, atau para penuntut, atau rakyat. Andaikan ini semuanya pergi/hilang (rakyat negara mana saja), niscaya akan datang pemimpin yang lebih buruk darinya!! Kerana tidak akan datang suatu masa melainkan yang berikutnya lebih buruk. Jadi, sesiapa yang menginginkan (memaksa) supaya orang-orang tertentu itu mencapai kepada darjat kesempurnaan, atau menjadi orang-orang yang ma’sum dari segala kesalahan dan keburukan. Orang (yang berpemikiran) seperti ini adalah orang sesat. Mereka ini adalah orang-orang Khawarij. Mereka inilah yang memecah-belah perpaduan manusia dan menyakiti mereka. Ini merupakan tujuan orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan kepelbagaian bentuk bid’ah dari kelompok orang-orang Rafidhah (Syi’ah), Khawarij, Mu’tazilah, dan seluruh jenis pelaku keburukan dan bid’ah”. (Lihat: Majallah Safinah an-Najaah, edisi 2, Januari 1997 M)

Inilah beberapa fatwa ulama’ besar di zaman ini. Semuanya sepakat mengharamkan demonstrasi, kerana menimbulkan kerosakan di dalam segala aspek kehidupan, sama ada secara langsung atau tidak. Fakta yang ada di hadapan anda telah membuktikan bahawa demonstrasi menyebabkan banyak kerosakan. Dasarnya, demonstrasi adalah haram di dalam Islam, sama ada demonstrasinya dalam bentuk damai tidak menimbulkan rusuhan di ketika demonstrasi, apalagi yang disertai kekasaran, dan sesuatu yang memancing emosi, serta merendahkan kewibawaan pemerintah.

Sumber: Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 26 Tahun I. Penerbit: Pustaka Ibnu Abbas. Alamat: Pesantren Tanwirus Sunnah, Jl. Bonto Te’ne No. 58, Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu, Gowa-Sulsel. HP: 08124173512 (a/n Ust. Abu Fa’izah). Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab: Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Dewan Redaksi: Santri Ma’had Tanwirus Sunnah – Gowa. Editor/Pengasuh: Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Layout: Abu Muhammad Mulyadi.

Tuesday, June 16, 2009

096 - Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar Berkata Tentang Adegan DEMONSTRASI?

Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar Berkata Tentang Adegan DEMONSTRASI?

Oleh: Syaikh Su’aiyyid bin Hulaiyyil Al-Umar

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segenap agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Semoga selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, pengembang ajaran yang bersih dan murni, demikian juga atas keluarga, para sahabat dan pengikutnya, serta siapa saja yang mengikuti dan berpegang teguh kepada ajaran baginda sehingga hari kiamat . Amma ba’du.

Di dalam al-Qur’an, Allah memerintahkan kita supaya menetapi jalan petunjuk yang lurus dengan firman-Nya.

“Dan bahawa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah supaya kamu bertaqwa” (Surah al-An’am, 6: 153)

Allah melarang kita menyelisihi ajaran Nabi-Nya dengan firman-Nya (maksudnya):

“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa ujian atau ditimpa azab yang pedih” (Surah an-Nuur, 24: 63)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memperingatkan kita melalui sabdanya (maksudnya):

“Sesungguhnya, segsiapa sahaja di antara kamu yang hidup setelahku, pasti akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib ke atas kamu untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa ar-Rasyidin yang telah diberi petunjuk sepeninggalku.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud, sahih)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengkhabarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur ‘Aisyah bahawa sesiapa sahaja yang mencari-cari perkataan (dalil) yang samar, pasti dia akan tergelincir, iaitu ketika baginda bersabda, “Jika kamu, melihat orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang samar, maka merekalah orang-orang yang telah disebut oleh Allah, sehingga hendaklah kamu berhati-hati dari mereka”, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga memperingatkan dengan keras dari ulama yang mengajak kepada kesesatan melalui sabdanya (maksudnya):

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dari manusia sekaligus, akan tetapi Allah mencabut ilmu (agama) dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa seorang ulama pun, sehingga manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh (dalam ilmu agama). Ketika para pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, maka mereka akan berfatwa tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan”.

Pada lafaz al-Bukhari:

“Maka mereka berfatwa mengikut kesesuaian akal fikiran mereka”

Betapa banyak orang-orang seperti ini di zaman kita, suatu zaman yang segala urusan di dalamnya bercampur aduk serta samar-samar bagi orang yang ilmunya sedikit, sehingga mereka mengikuti hawa nafsu majoriti manusia, sama ada di dalam kebenaran mahu pun kebatilan, kemudian takut mengungkapkan kebenaran, kerana menyelisihi pendapat masyarakat umum dan mereka lebih memilih pendapat majoriti manusia, lebih-lebih lagi di zaman yang kacau-bilau dan serba global ini di mana komunikasi begitu mudah dan cepat, maka muncul dan suburlah slogan-slogan jahiliyyah seperti laungan demokrasi, liberal, hak-hak wanita, hak asasi manusia (HAM), persamaan gender (jantina) dan yang semisalnya.

Ini semua diterima oleh orang-orang yang hatinya menyimpang atau yang telah dididik oleh barat, kemudian ditulis di akhar-akhbar dan disebarkan melalui media masa, kesannya begitu kuat, sehingga disangka oleh masyarakat, bahawa itu semua merupakan sebuah kebenaran, padahal ini merupakan kebatilan yang sangat buruk. Di antara slogan bodoh yang muncul adalah demonstrasi, pencetusnya adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak menghiraukan dalil dan tidak menggunakan akal. Kemudian penyakit ini berpindah ke negeri-negeri kaum muslimin melalui pendidikan barat. Kita mengetahui bahawa api fitnah, bid’ah dan slogan jahiliyyah muncul di ketika jumlah para ulama sedikit, dan akan padam kembali apinya ketika para ulama itu ramai dan didengari suaranya.

Sesungguhnya Allah telah menjaga negeri al-Haramain (Makkah dan Madinah) dari pelbagai fitnah dan kejahatan yang besar serta bid’ah, berkat dari anugerah Allah, kemudian kerana adanya kumpulan para ulama rabbaniyyin yang tidak takut dengan celaan manusia ketika membela agama Allah, setiap kali tanduk bid’ah muncul, maka mereka segera menumpaskannya, begitu pula setiap kali leher ahlul bid’ah terangkat, maka mereka segera menundukkannya dengan ilmu syari’at, penjelasan ilahi, sunnah Nabi dan atsar para Salaf. Sama sekali, saya tidak menyangka akan muncul generasi al-Haramain yang mengajak kepada slogan jahiliyyah ini, sehingga akhirnya benar-benar muncul. Dan kita yakin, bahawa mereka terpengaruh dengan orang-orang luar, atau mereka berfatwa tanpa dasar ilmu.

Maka ada yang bertanya:

Apa hukum siri adegan-adegan demonstrasi ini?

Jawab:

Demonstrasi adalah bid’ah dengan ditinjau dari beberapa sudut.

Pertama,

Demonstrasi ini digunakan untuk menolong agama Allah, dan meninggikan darjat kaum muslimin, lebih-lebih lagi di wilayah-wilayah (negara) Islam. Dengan demikian, menurut pelakunya, demonstrasi merupakan ibadah, sebahagian dari jihad. Sedangkan kita telah memahami, bahawa hukum asal ibadah adalah terlarang, melainkan jika ada dalil yang memerintahkannya. Dari sudut ini, demonstrasi merupakan bid’ah dan perkara yang diada-adakan di dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya):

“Sesiapa sahaja yang memulakan (melakukan) ajaran baru dalam agama ini dan bukan termasuk sebahagian darinya maka ia akan tertolak.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim (Muttafaqun Alaih))

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim secara mu’allaq,

“Siapa sahaja yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak”.

Kedua,

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam terkena fitnah dan ujian para sahabat sepeninggalan baginda juga begitu, seperti peperangan dengan orang-orang murtad, tidak ketinggalan pula umat baginda selama berabad-abad juga diuji. Akan tetapi mereka semua tidak berdemonstrasi berarak ke sana ke mari dengan laungan suara-suara protes. Jika demonstrasi itu baik, sudah tentu mereka akan mendahului kita untuk melakukannya.

Ketiga,

Sebahagian dari mereka menisbatkan demonstrasi kepada Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu, dan ini sama sekali tidak benar, kerana kesahihan riwayatnya tidak diakui oleh para ulama. Maka penisbatan demonstrasi kepada Umar merupakan kedustaan di atas nama beliau si pembeza antara haq dan batil (al-Faruq) radhiyallahu ‘anhu yang masuk Islam terang-terangan dan berhijrah di siang hari.

Keempat,

Di dalam demonstrasi mengandungi ciri-ciri tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang-orang kafir, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya),

“Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (Hadis Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Ini kerana demonstrasi tidak dikenal di dalam sejarah kaum muslimin kecuali setelah mereka bercampur baur dengan orang-orang kafir.

Kelima,

Demonstrasi secara umum tidak boleh digunakan untuk membela kebenaran dan tidak boleh digunakan untuk mengugurkan kebatilan. Terbukti, seluruh dunia berdemonstrasi untuk menghentikan kezaliman Yahudi di Palestin, apakah kebiadaban Yahudi berhenti? Atau apakah kejahatan mereka semakin menjadi-jadi kerana melihat permohonan tolong orang-orang lemah?!! Jika ada orang yang mengatakan: “Demonstrasi merupakan usah untuk ke arah amar ma’ruf dan nahi mungkar”. Maka kita katakan: “Kemungkaran tidak boleh diingkari dengan kemungkaran yang semisalnya”. Kerana kemungkaran tidak akan diingkari kecuali oleh orang yang mampu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, sehingga dia akan mengingkari kemungkaran tersebut di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Tidak mungkin kemungkaran boleh diingkari dengan cara seperti ini.

Keenam,

Termasuk misi rahsia sekaligus segi negative demonstrasi adalah, bahawa demonstrasi merupakan alat dan penyebab hilangnya semangat ummat, kerana ketika mereka keluar, berteriak-teriak dan berkeliling di jalanan, maka mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan keletihan dan kepenatan. Padahal, yang wajib bagi mereka adalah menggunakan semangat tersebut untuk taat kepada Allah, mempelajari ilmu yang bermanfaat, berdo’a dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh, sebagai bentuk pengamalan firman Allah.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah nescaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Surah al-Anfaal, 8: 60)

Ketujuh,

Di dalam demonstrasi tersimpan kemungkaran yang begitu banyak, seperti keluarnya wanita (turut serta berdemonstrasi, padahal seharusnya dilindungi di dalam rumah, bukan dijadikan alat), demikian juga anak-anak kecil, serta adanya ikhtilath, bersentuhannya kulit dengan kulit, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi hiasan berupa celaan, umpatan keji, perkataan yang tidak beradab? Ini semua menunjukkan keharaman demonstrasi.

Kelapan,

Islam memberikan prinsip, bahawa segala sesuatu yang kerosakannya lebih banyak dari kebaikannya, maka dihukumi haram. Mungkin saja demonstrasi memberi kesan kepada turunnya harga barang-barang, akan tetapi kerosakannya lebih banyak dari kemaslahatannya, lebih-lebih lagi jika berkitan dengan agama dan membela tempat-tempat suci.

Kesembilan,

Demonstrasi, terkandung di dalamnya kemurkaan Allah dan juga merupakan protes terhadap takdir, kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda. “Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jika mereka ridha, maka mereka akan diridhai oleh Allah. Jika mereka marah, maka Allah juga marah kepada mereka”. Sebelum perang Badr, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam beristighatsah (memohon pertolongan di waktu genting) kepada Allah. “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu:

"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” (Surah al-Anfaal, 8: 9)

Baginda juga merendahkan diri kepada-Nya sehingga selendang baginda terjatuh, Baginda memerintahkan para sahabat untuk bersabar menghadapi siksaan kaum musyrikin. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabatnya sama sekali tidak pernah mengajak berdemonstrasi padahal keamanan mereka digoncang, mereka disiksa dan dizalimi. Maka, demonstrasi bertentangan dengan anjuran kesabaran yang diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi kezaliman para penguasa, dan ketika terjadi tragedi dan musibah.

Kesepuluh,

Demonstrasi merupakan kunci yang akan menyeret pelakunya untuk memberontak terhadap para penguasa, padahal kita dilarang melakukan pemberontakan dengan cara tidak membangkang kepada mereka. Betapa banyak demonstrasi yang membawa suatu negara ke lembah kehancuran, sehingga timbullah pertumpahan darah, pencabulan hak serta kehormatan dan harta benda serta tersebarlah kerosakan yang begitu luas.

Kesebelas,

Demonstasi menjadikan masyarakat jahil, wanita dan orang-orang yang kafir memberi pendapat, sehingga mungkin tuntutan mereka dipenuhi walau pun merugikan majoriti masyarakat, sehingga dalam perkara yang besar dan memberi ruang kepada orang-orang yang bukan ahlinya untuk turut-serta memberi pendapat. Bahkan orang-orang bodoh, jahat dan kaum wanita merekalah yang banyak mengobarkan api demonstrasi, dan mereka yang memprovokasi media dan massa!

Kedua belas,

Para pengobar demonstrasi tidak kisah terhadap siapa saja yang turut serta berdemonstrasi bersama mereka, walau pun dia seorang pencela sahabat Nabi (Syi’ah), orang-orang yang mencari berkah dari kubur-kuburan (sufi/tarekat yang ekstrim) bahkan walau pun orang-orang musyrik, sehingga akan kita dapati seorang yang berdemonstrasi dengan mengangkat al-Qur’an, disampingnya mengangkat salib (Nasrani), yang lain membawa bintang Dawud (Yahudi), dengan demikian maka demonstrasi merupakan platform bagi setiap orang yang menyimpang, kafir dan ahli bid’ah.

Ketiga belas,

Hakikat para pendemonstrasi adalah orang-orang yang hidup di dunia menyebarkan kerosakan, mereka membunuh, merampas, membakar, menzalimi jiwa dan harta benda. Sehingga ada seorang pencuri menyatakan: Sesungguhnya kami gembira jika banyak demonstrasi, kerana hasil curian dan rampasan menjadi banyak bersamaan dengan berjalannya para pendemonstrasi!.Lihatlah kepada sejarah. Siapakah yang membunuh khalifah rasul, Uthman ibn al-Affan? Siapakah yang telah menebarkan fitnah? Siapakah yang telah menghancurkan perpaduan ummat Islam? Siapakah yang telah menyebabkan berlakunya perang saudara dalam Islam? Renunglah kepada sejarah... Para pendemostrasi dari Mesir, Basrah yang telah menimbulkan fitnah ini...

Kempat belas,

Para pendemostrasi hakikatnya, menghantarkan jiwa mereka menuju pembunuhan dan siksaan, berdasarkan firman-Nya.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Surah an-Nisaa’, 4: 29)

Kerana pasti akan terjadi pententangan di antara para pendemonstrasi dan petugas keamanan, sehingga mereka akan disakiti dan dihina, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda,

“Seorang mukmin tidak boleh menghinakan dirinya. Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ditanya: Bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya? Baginda menjelaskan: “(Yakni) dia menanggung bencana di luar batas kemampuannya.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, hasan)

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah supaya menampakkan kepada kita, yang benar itu benar, dan memudahkan kita untuk mengikutinya. Demikian juga, semoga Allah melindungi kita dari fitnah yang nampak mahu pun yang tersembunyi, serta mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua dan para ulama kita. Tidak lupa pula semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada para pemerintah kaum muslimin supaya mereka memberikan yang terbaik bagi negeri dan rakyat mereka, dan lebih dari itu semoga Allah menolong para pemerintah muslim tersebut untuk berhukum dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya. Amin... Semoga Allah memberikan selawat dan salam-Nya kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya.

[Majalah Al-Asholah edisi-38, halaman 76-80. Diterjemahkan oleh Imam Wahyudi Lc][Disalin dari majalah Adz-Dzkhiirah Al-Islamiyyah Vol 5 No. 5 Edisi 29-Rabiuts Tsani 1428H, Penerbit Ma’had Ali Al-Irsyad As-Salafy Surabaya. Jl. Sidotopo Kidul No. 51 Surabaya]

Wednesday, June 10, 2009

095 - Apakah Ini Kepercayaan Seorang Manusia Yang Mahu Dinobat Sebagai Pemimpin Islam?

Apakah Ini Kepercayaan Seorang Manusia Yang Mahu Dinobat Sebagai Pemimpin Islam?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Dirujuk daripada Blog Anwar Ibrahim, http://anwaribrahimblog.com/2009/02/09/selamat-menyambut-hari-thaipusam/ beliau dipetik sebagai berkata:

---@@@---

"Thaipusam diraikan oleh penganut agama Hindu bersempena lahirnya Dewa Murugan, juga apabila ibunya Dewi Parvati memberikan lembing buat menghapus kejahatan yang dikenal sebagai Soorapadman.

Kejahatan dan kebejatan Soorapadman semakin hari semakin melampau kerana dia merupakan raksasa yang berkuasa. Ini membuatkan Siva mengarahkan Murugan; yang terkenal cekal, tabah dan bijak mengaalahkan rakasasa tersebut.

Moga kita dapat mengambil sedikit iktibar dari kisah ini dan terus memperkukuhkan tekad buat mencipta Malaysia yang bebas merdeka dari rasuah dan kezaliman. Selamat menyambut perayaan Thaipusam kepada seluruh penganut agama Hindu di Malaysia."

ANWAR IBRAHIM
---@@@---


Juga, perkataan Dato' Sri Nizar (minit ke 6:30) , yang mengajak meraikan dan sama-sama merayakan perayaan Thaipusam.Wahai umat Islam, Bukalah mata, bukalah minda, selamilah jiwa nuranimu... Adakah kita mengerti hakikat seorang Muslim yang sejati itu bermula dari dasar aqidahnya yang murni?

Tidak sekali-kali merestui kesyirikan dan kekafiran!

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (maksudnya):

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku." (Surah al-Kafirun, 109: 1-6)

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa dia memberi nasihat kepadanya: "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik (menyekutukan Allah) itu adalah sebesar-besar kezaliman." (Surah Luqman, 31: 13)

Lebih lanjut, klik di sini.

094 - Gambar Atau Patung: Dua-dua Tidak Boleh Menurut Dalilnya

Gambar Atau Patung: Dua-dua Tidak Boleh Menurut Dalilnya


Tidak sewajarnya timbul salah-menyalahkan. Kembalikanlah kepada Dalil! Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (maksudnya):

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Surah an-Nisaa', 4: 59)

Tentang Gambar/Patung

Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis/pengukir). (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian (al-Libas), 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Daripada ‘Aun bin Abu Juhaifa, Ayahnya menyatakan, “Nabi melarang mengambil duit jual beli anjing dan darah, melarang kerja-kerja membuat tatoo dan mentatoo diri, melarang menerima atau memberi riba, dan juga mencela pembuat gambar”. (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 299)

Daripada ‘Aisyah dia menjelaskan, “Aku membeli sebuah bantal bergambar. Apabila Rasulullah melihat ia, dia berdiri di pintu dan tidak terus masuk ke rumah. Aku menyedari air mukanya berubah kelihatan seperti ada sesuatu yang tidak disukainya. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, (tolong beritahu aku) apakah dosa ku?” Rasulullah berkata, “Ada apa dengan bantal ini?” Aku menjawab, “Aku membelinya untuk engkau agar dapat duduk dan bersandar padanya”. Rasulullah berkata, “Pembuat gambar ini akan di-azab pada hari kiamat.” Rasulullah menambah, “Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Daripada Said bin Abu al-Hasan, “Ketika saya bersama Ibnu ‘Abbas, seorang lelaki datang dan berkata, “Wahai Ibnu Abbas, pendapatan (periuk nasi) saya adalah dari hasil kerja tangan saya dan kerja saya adalah membuat gambar-gambar ini”. Ibnu ‘Abbas berkata, “Saya sekadar memberi tahu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Saya mendengar beliau bersabda, “Barang siapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya”. Mendengarkan hal ini, lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Aku mendengar Muhammad berkata, “Barang siapa membuat gambar di dunia ini, dia akan dipersoalkan serta diminta supaya memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya pada hari kiamat nanti, tetapi dia tidak akan mampu melakukannya”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab Pakaian (7/72), no. 846)

Lebih lanjut, sila klik di Sini.

093 - Ke Mana Arah Tuju Perjuangan Islam PAS?

Ke Mana Arah Tuju Perjuangan Islam PAS?

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

----@@@@----
Tokoh Terbilang PAS Bersama Salah seorang penyanyi Rock tanah air:
Pautan rujukan 1, Pautan rujukan 2
----@@@@----

Jika sebelum ini, Parti Islam Semalaysia (PAS) sering mempertikaikan seteru utamanya dari kalangan BN, iaitu UMNO khususnya yang gemar menganjurkan pelbagai jenis konsert nyanyian bersama para artis.

Apakah PAS kini sudah mengorak langkah baru ke arah sebuah tajdid (pembaharuan) di dalam ijtihad perjuangan dan pegangan agama mereka? Mereka kini bersikap lebih tolerance dan megah dengan penyertaan golongan para artis.

Dalam isu penganjuran konsert, apakah PAS kini sudah mula mencair dengan menerima jejak pemikiran UMNO dalam isu konsert nyanyian, terlebih lagi melibatkan konsert Rock?

Sebagai sebuah badan perjuangan Islam, PAS sewajarnya tidak mudah hanyut ditelan arus muzik dan artis. Jangan biarkan prinsip tergadai hanya kerana disebabkan mahu mengejarkan sokongan. Yang natijah akhirnya nanti akan membuahkan slogan, "Janji Demo sokong Kito, Kito pun Sokong Demo, Halal Sokmo!"

Jangan kerana mahu bersikap terbuka, akhirnya terbuka pekung di dada! Jangan kerana tidak mahu dipandang kolot, akhirnya prinsip agama digadaikan.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (maksudnya):

“Akan ada dari umatku, kaum yang menghalalkan zina dan sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat muzik....” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5590)

Wallahu a'lam...

Tuesday, June 9, 2009

092 - Benarkah Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Seorang Murji’ah?

Benarkah Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Seorang Murji’ah?

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Artikel ringkas ini adalah bagi memberi sebuah pencerahan terhadap tulisan Ustaz Emran Ahmad yang mencanangkan fatwa tuduhan Murji’ah ke atas Syaikh Ali Hasan al-Halabi yang boleh dicapai melalui pautan berikut: http://al-fikrah.net/News/article/sid=540.html dan http://ustaz.blogspot.com/2009/06/fatwa-ulama-sunnah-tentang-pemikiran.html.

Hakikatnya, fatwa tersebut tidak disepakati oleh seorang alim robbani faqiihul ummah yang juga anggota kibarul ulama serta anggota Lajnah Daimah iaitu Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Sholeh al-’Utsaimin rahimahullahu. Inilah pendapat beliau tentang fatwa tersebut:

"Ini adalah suatu kesalahan dari lajnah dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa ini. Fatwa ini telah memecah-belah kaum muslimin di seluruh negeri sehinggakan mereka menghubungiku sama ada dari Amerika maupun Eropah. Tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun (tukang mengkafirkan) dan tsauriyun (para pemberontak)." Beliau juga berkata: "Saya tidak suka keluarnya fatwa ini, kerana menjadikan masyarakat bingung. Dan nasihatku kepada para penuntut ilmu supaya tidak terlalu berpegang teguh dengan fatwa fulan atau fulan.” (at-Ta’rif wat Tanbi’ah (hal. 15))

Syaikh Husein bin Abdul Aziz Alu Syaikh hafidzahullahu, beliau pernah ditanya:

"Fadhilatusy Syaikh, jazakumullahu khoiron:

Apa pendapat Anda tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Da`imah berkenaan dua kitab Syaikh Ali bin Hasan hafidzahullahu “At-Tahdzir” dan “Shoihatu Nadzir”, bahawa kedua kitab tersebut menyeru kepada pemikiran Murji'ah, bahawasanya amal bukan syarat sahnya iman, padahal kedua kitab tersebut tidak membahaskan sama sekali berkenaan syarat sah atau syarat sempurnanya iman?"

Beliau menjawab:

“Pertama-tamanya wahai saudaraku, Syaikh Ali dan Masyaikh di atas manhaj yang satu. Dan Syaikh Ali, beliau adalah saudara besar seperti para masyaikh yang mengeluarkan fatwa tersebut. Beliau mengenali dengan baik mereka dan mereka juga mengenali beliau dengan baik. Mereka saling mencintai (kerana Allah –pent.). Syaikh Ali telah diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan (wa lillahil hamdu) yang akan dapat mengubati perkara ilmiah di antara beliau dan Masyaikh. Dan perkara ini (alhamdulillah) masih di tengah-tengah perjalanan menuju titik terang sebuah kebenaran.

Adapun Syaikh Ali dan guru beliau Syaikh al-Albani dan yang di atas manhaj sunnah tidak diragukan lagi (walillahil hamdu) berada diatas manhaj yang diredhai. Dan Syaikh Ali sendiri (walillahil Hamdu) termasuk yang membela manhaj Ahli sunnah wal jama'ah.

Fatwa Lajnah tidaklah menghukum Syaikh Ali sebagai Murji'ah dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Lajnah! Lajnah hanya berbeza pendapat dan berdialog dengan Syaikh Ali. Ada pun orang lain yang menginginkan dari munculnya fatwa ini untuk syaikh sebagai Murji’ah, maka aku tidak faham (apa maksud mereka). Dan saya kira saudara-saudaraku tidak memahaminya seperti itu. Mereka para Masyaikh sangat menghormati dan menghargai beliau.

Dan Syaikh Ali telah menjawab dengan jawaban ilmiah dalam kitab "Al-­Ajwibah AI-Mutalaaimah ‘ala fatwal Lajnah Daimah" sebagaimana yang dilakukan oleh salafush sholeh. Tidaklah ada di antara kita seorang pun melainkan boleh di ambil ucapannya atau ditolak kecuali Rasul Shallallahu ‘alaihi wa Salam seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullahu:

كُلُّ كَلاَمٍ مِنْهُ ذُوْ قَبُوْلٍ وَمِنْهُ مَرْدُوْدٌ سِوَى الرَّسُوْلِ

Semua ucapan adakalanya boleh diterima

dan adakalanya boleh ditolak kecuali Rasul

Demikianlah keadaan umat ini, adakalanya ditolak dan terkadang diterima ucapannya. Akan tetapi manusia secara tabiatnya adakalanya ketika berbicara atau dialog terdapat sedikit nada keras sehingga para sahabat radhiyallahu ‘anhum juga demikian, seperti yang terjadi di antara Abu Bakar dan Umar dan selain mereka dari kalangan para sahabat.

Kesimpulannya bahawa fatwa ini menurutku tidak menetapkan dan tidak menghukumi Syaikh Ali sebagai Murji'ah, akan tetapi fatwa tersebut hanyalah suatu dialog berkisar buku beliau. Dan Syaikh Ali (semoga Allah selalu memberinya taufiq) ketika menulis “Al-Ajwibah al-Mutala`imah” setelah munculnya fatwa tersebut bukan untuk membantah, namun hanya sekadar menjelaskan manhaj beliau dan guru beliau Syaikh al-Albani rahimahullahu. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Syaikh Ali dan guru beliau Syaikh al-Albani rahimahullahu amat jauh sekali dari pemikiran Murji'ah seperti yang telah aku katakan dahulu.

Syaikh Ali misalnya kalau aku tanya tentang apa itu iman? Demikian juga dengan Syaikh al-Albani, maka tidaklah kami dapatkan sedikit pun dari ucapan mereka yang berbau Murji'ah iaitu baha­wasanya amal bukan termasuk sebahagian dari iman. Bahkan ucapan-ucapan Syaikh al-Albani rahimahullahu jelas-jelas menyatakan bahawa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemak­siatan.

Saya kira Syaikh Ali menyetujuiku dalam hal ini iaitu bahawasanya fatwa Lajnah bukan seperti yang dicanangkan oleh sebahagian orang bahawa Syaikh Ali itu Murji'ah. Sekali-kali tidak, mereka para Masyaikh tidak mengucapkan seperti ini. Mereka hanya berdialog seputar kitab tersebut. Dan tidaklah para salaf dahulu berdialog melainkan kerana rasa kasih sayang dan kecintaan mereka terhadap sunnah dan untuk membela sunnah. Lebih-lebih lagi dialog tersebut bukan berkisar keseluruhan kitab akan tetapi hanya sebahagian kecilnya saja.

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, mufti Kerajaan Saudi Arabia ter­masuk orang yang amat cinta terhadap Syaikh Ali dan aku tahu benar akan hal ini. Beliau amat sangat menghormati dan selalu mendoakan Syaikh Ali sehingga setelah Syaikh Ali berjumpa dengan beliau, Samahatusy Syaikh tetap seperti itu.

Beliau juga amat menghormati dan mencintai Syaikh al-Albani rahimahullahu dari dahulu kala. Aku mengetahui perkara ini semenjak Samahatus Syaikh mengajar di kuliah Syariah tahun 1406 H, beliau selalu menyebut nama Syaikh dengan pujian dan doa.

Syaikh al-Albani dan para masyayikh di Saudi Arabia dipersatukan oleh satu prinsip iaitu manhaj salafush sholeh. Seandainya kita bersatu di atas hawa nafsu maka benar-benar kita akan berpecah-belah. Akan tetapi inilah apa yang terlahir dari kasih sayang yang benar dan jujur.

Ada pun sekiranya ada orang ketiga yang mengambil fatwa Lajnah Daimah ini dan bergembira kerana bersesuaian dengan hawa nafsu mereka, tetapi mereka mening­galkan yang tidak sesuai dengan mereka maka inilah jalannya ahli bid'ah.” (Selesai jawaban beliau di sini)
(Ar-Roddul Burhani (hal. 256-259))

Syaikh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-Aql (hafizhahullahu) berkata:

"Tidak semua orang yang dituduh Murji'ah, maka dia benar-benar Murji'ah. Lebih-lebih lagi di zaman ini, kerana tukang-tukang pengkafiran dan para ekstrimis dari kalangan Khawarij atau yang seperti mereka yang bodoh akan kaedah-kaedah salaf tentang penerapan hukum, menuduh orang yang menyelisihi mereka dari kalangan ulama mahu pun penuntut ilmu dengan Murji'ah. Dan kebanyakan yang digembar-gemburkan mereka adalah masalah berhukum dengan selain hukum Allah dan masalah wala' serta bara'.

Dan terkadang sebahagian yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan sunnah turut serta terlibat di dalam menuduh tanpa adanya kehati-hatian. Bahkan sebahagian penuntut ilmu yang sudah tinggi keilmuaannya ketika menulis masalah takfir pada zaman ini menuduh orang yang menyelisihinya dalam masalah yang juga diperselisihkan oleh salaf dengan tuduhan Murji'ah. Padahal permasalahan­nya jika diteliti kembali tidak termasuk prinsip Murji'ah.” (Al-Qodariyah wal Murji’ah (hal. 121))

Rujukan Lain:

1 -
http://www.almanhaj.or.id/content/1848/slash/0

2 -
http://forum.dudung.net/index.php?topic=3813.0;imode

3 -
http://www.geocities.com/fsms_sunnah/bkn-irja3

4 -

Wednesday, June 3, 2009

091 - Perangkap Iblis Kepada Ahli Ibadah

Perangkap Iblis Kepada Ahli Ibadah

http://bahaya-syirik.blogspot.com/

Pintu terbesar yang dimasuki Iblis dalam diri manusia adalah kebodohan. Iblis menyusup ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan pelbagai bentuk dan cara. Sedangkan orang yang berilmu, Iblis tidak akan mampu memasukinya, melainkan dengan cara mencuri-curi jalan. Iblis telah memperdayai para ahli ibadah kerana ceteknya ilmu mereka. Kerana kebanyakkan di antara mereka hanya menyibukkan diri di dalam urusan kuantiti ibadah dan tidak mahu mendalami ilmu untuk beribadah dengan benar.

Dengan itu, perangkap (talbis) Iblis yang pertama kepada mereka adalah dengan mengajak mereka untuk mementingkan ibadah daripada ilmu, padahal ilmu itu lebih utama daripada nafilah. Iblis menampakkan kepada mereka bahawa maksud ilmu adalah amal. Sementara yang mereka fahami tentang amal ini hanya sekadar amal dengan anggota tubuh, dan apa yang harus mereka ketahui, bahawa amal itu adalah amal hati (iman/aqidah), dan amal hati lebih utama daripada amal anggota tubuh.

Mutharrif bin Abdullah berkata:

“Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah.”

Yusuf bin Asbath berkata:

“Satu juzuk ilmu yang engkau pelajari, lebih baik daripada tujuh puluh orang yang berperang.”

Al-Mu’afi bin Imran berkata:

“Menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam.”

Ketika perangkap Iblis ini mengena, lalu mereka lebih mementingkan ibadah daripada ilmu, maka terbukalah kesempatan bagi sang Iblis untuk menciptakan perangkap dan makar seterusnya dari kepelbagaian posisi ibadah seterusnya.

Berikut adalah beberapa contoh perangkap-perangkap Iblis yang dipergunakan untuk memerangkap manusia.

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Wudhu’:

1 – Mengajak menggunakan air berlebih-lebihan untuk mencapai yakin.

2 – Melafazkan dan menyusun-nyusun niat sehingga menjadi satu bentuk ayat.

Sedangkan di dalam berwudhu’ itu cukup sekadar dengan air yang sedikit. Dan persoalan niat cukup dengan cetusan hati (kehendak) yang disertakan perlaksanaan.

Talbis Iblis Di Dalam Persoalan Azan:

1 – Mengumandangkan bacaan zikir, tasbih, peringatan, lantunan ayat-ayat suci al-Qur’an dan seumpamanya sebagai tanda azan akan berkumandang dalam beberapa ketika lagi.

Sedangkan ini adalah bentuk-bentuk tambahan yang tidak disyari’atkan di dalam agama. Dan semua itu adalah termasuk bentuk-bentuk kemungkaran.

Talbis Iblis Di Dalam Persoalan Thaharah:

1 – Dengan mencuci pakaian berulang-ulang kali kerana tidak yakin akan kesuciannya. Serta dengan menggunakan air yang banyak dan membazir.

Talbis Iblis Di dalam Persoalan Solat:

1 - Melafazkan dan menyusun-nyusun niat sehingga menjadi satu bentuk ayat.

2 – Berzikir, bertasbih, dan membaca surah-surah tertentu seperti an-Naas sebelum memulakan solat (takbiratul ihram).

3 – Mengajak mengulang-ulang takbir ketika hendak memulakan solat dengan tujuan untuk memastikan solat yang dilaksanakan adalah betul-betul di dalam kekhusyukan dan keyakinan.

Sedangkan niat itu tempatnya di hati. Dan solat tidak dimulakan dengan lafaz-lafaz niat tetapi dengan bertakbir dan diakhiri dengan salam.

Mengulang-ulang takbir adalah suatu bentuk kebodohan terhadap tatacara solat itu sendiri.

Talbis Iblis Di Dalam Membaca al-Qur’an:

1 – Memperbanyakkan bacaan al-Qur’an tetapi melupakan persoalan tatacara yang betul di dalam membacanya, seperti persoalan tajwid, ketartilan dan meninggalkan soal penghayatan.

2 – Memperlagukan (memperindahkan bacaan) al-Qur’an dengan tujuan untuk mendapat perhatian dan pujian manusia. Dan perkara ini adalah termasuk kepada perbuatan riya’.

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Puasa:

1 – Melaksanakan puasa terus-menerus setiap hari.

2 – Berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, namun tidak mahu meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan maksiat lainnya.

Sedangkan apa yang benar, Nabi juga berpuasa dan Nabi juga berbuka. Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjelaskan bahawa puasa yang paling utama adalah dengan berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari (diselang-selikan).

Perangkap Iblis Di Dalam Persoalan Tawakkal:

1 – Iblis menipu manusia dengan cara mengajak untuk malas bekerja dan berserah semata-mata nasibnya kepada keadaan. Jika Allah mahu memberi rezeki, nescaya ada rezeki baginya, jika tidak, maka tiadalah rezeki baginya.

Sedangkan konsep tawakkal perlu diiringi dengan usaha.

Wallahu a’lam...

Dipetik dan Diringkaskan daripada Kitab Talbis Iblis, susunan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Terbiatan/terjemahan oleh Pustaka al-Kautsar, Cet. 9 (Oktober 2008).